Page Attribute - Tạo và Thiết lập giá trị các biến của page

Page Attribute là 1 đối tượng trong fchat giúp bạn thiết lập 1 biến sử dụng chung cho tất cả các user trong page.

Bạn có thể sử dụng đối tượng này để đếm số lượng quà đã tặng > Thông báo hết quà cho khách hàng (Kết hợp với Go to Block)

Ví dụ: Bạn đang có chương trình tặng quà cho khách tham dự, đó là quà A. Tuy nhiên, quà A chỉ có giới hạn 2 món nên sẽ chỉ có 2 người nhận được quà khi đủ điều kiện. Từ người thứ 3 trở đi, bạn sẽ thông báo đến họ đã hết quà khi quà A và chờ đón chương trình tiếp theo.

Kịch bản này được cài đặt như sau:

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng Page Attribute để:

- Đếm tổng số lần khách hàng chạy qua 1 Block

- Đếm tổng số lần khách hàng bấm vào 1 nút bấm

- Đếm tổng số user đăng ký 1 chương trình

Công thức chung cho việc đếm số user: {ten_bien} = {ten_bien} + 1

Như vậy, cứ mỗi lần có người chạy qua Block có Page Attribute, biến này sẽ được tăng thêm 1 lần.

Để quản lý các Page Attribute, bạn vào mục Cài đặt pagePage Attribute.

Tại đây, bạn có thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa các biến.

Chúc bạn thành công.

×