Page Attribute - Tạo và Thiết lập giá trị các biến của page

Page Attribute là 1 đối tượng trong fchat giúp bạn thiết lập 1 biến sử dụng chung cho tất cả các user trong page.

page attribute

Bạn có thể sử dụng đối tượng này để đếm số lượng quà đã tặng > Thông báo hết quà cho khách hàng (Kết hợp với Go to Block)

Ví dụ: Bạn đang có chương trình tặng quà cho khách tham dự, đó là quà A. Tuy nhiên, quà A chỉ có giới hạn 2 món nên sẽ chỉ có 2 người nhận được quà khi đủ điều kiện. Từ người thứ 3 trở đi, bạn sẽ thông báo đến họ đã hết quà khi quà A và chờ đón chương trình tiếp theo.

Kịch bản này được cài đặt như sau:

page attribute

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng Page Attribute để:

- Đếm tổng số lần khách hàng chạy qua 1 Block

- Đếm tổng số lần khách hàng bấm vào 1 nút bấm

- Đếm tổng số user đăng ký 1 chương trình

Công thức chung cho việc đếm số user: {ten_bien} = {ten_bien} + 1

Như vậy, cứ mỗi lần có người chạy qua Block có Page Attribute, biến này sẽ được tăng thêm 1 lần.

Để quản lý các Page Attribute, bạn vào mục Cài đặt pagePage Attribute.

page attribute

Tại đây, bạn có thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa các biến.

Chúc bạn thành công.

Xem thêm: Hướng dẫn tạo Popup để kéo khách hàng vào Chatbot.

×