Hướng dẫn tạo kho hàng mới

Tính năng Kho hàng trong Fchat giúp người dùng có thể tạo vận đơn và đồng bộ đơn vị vận chuyển.

Để tạo kho hàng mới, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Trên màn hình Dashboard, bạn chọn mục Đơn hàng >> Kho hàng

Bước 2: Tạo kho hàng mới: bạn tick chọn nút +Kho mới


Bạn điền thông tin kho hàng bao gồm tên kho, địa chỉ kho hàng, tên người quản lý, số điện thoại liên hệ. Sau đó bạn bấm nút Lưu lại để hoàn tất.

Bước 3: Liên kết kho hàng với bên vận chuyển 

Bạn bấm vào nút Cài đặt và điền mã kho bên GHN hoặc Viettelpost >> Lưu lại để liên kết kho hàng với bên vận chuyển.

Để lấy mã kho hàng bên đơn vị vận chuyển, bạn bấm vào nút Tạo kho để lấy mã kho hàng rồi kết nối với kho hàng ở Fchat.

- Lấy mã kho hàng ở đơn vị vận chuyển GHN

- Lấy mã kho hàng của đơn vị vận chuyển Viettelpost:

Ngoài ra, bạn có thể Chỉnh sửa thông tin hoặc Xóa kho hàng bất cứ lúc nào bằng cách bấm vào nút (...)

Lưu ý: tính năng Kho hàng chỉ áp dụng liên kết với đơn vị vận chuyển GHN và Viettelpost. Với đơn vị vận chuyển GHTKVNC POST khi tạo vận đơn sẽ tự động lấy kho hàng bên đơn vị vận chuyển không cần tạo kho hàng ở Fchat.

Chúc bạn kinh doanh thành công với Fchat!

×