Hướng dẫn tạo Chatbot Telegram

Bước 1: Tạo chatbot Telegram và nhận bot token

  • Đăng nhập vào tài khoản Telegram, trong hộp tìm kiếm, nhập: @BotFather, chọn bot.

  • Ấn Start

  • Hệ thống sẽ hiển thị đoạn chat, bạn click vào /newbot - create a new bot.

  • Và bạn nhập tên cho Bot mà bạn muốn, nhấn gửi.

  • Nhập tên người dùng cho Bot.
  • Lưu ý: Tên bạn muốn tạo phải kết thúc bằng "bot", chẳng hạn như isFchatBot hoặc isFchat_bot.

  • Nếu thành công bạn sẽ nhận được thông báo.

  • Copy token điền vào form tạo chatbot ở Fchat trong Bước 3.
  • Như vậy là bạn đã hoàn thành bước tạo bot.

Bước 2: Tạo Telegram Chatbot

Đăng nhập vào https://fchat.vn/ -> Dashboard -> Kết nối Telegram

Bước 3: Nhập thông tin Chatbot

Tên nhóm: Nhập tên Nhóm Telegram của bạn, tránh các tên đại diện cá nhân, chứa từ demo, test.

Token: Nhận token ở Bước 1.

Logo:  Chọn logo doanh nghiệp, logo phải liên quan đến doanh nghiệp.

Sau khi kết nối thành công sẽ xuất hiện trên màn hình dashboard như sau:

Chúc bạn thành công!

×