Cài đặt Cookie theo dõi nguồn truy cập trên Webchat

Cài đặt tùy biến cookie lưu lại thông tin hành trình khách đã truy cập trên website của bạn qua Livechat

Để cài đặt cookies cho webchat, bạn làm như sau: 

Trên màn hình Dashboard bạn click chọn vào phần Cài đặt Page >> Cookies >> +Thêm dòng

Nhập mô tả biến và giá trị sẽ lưu cookie trên trình duyệt của bạn.

Bấm +Thêm dòng để thêm nhiều biến

Bấm Lưu lại để cập nhật dữ liệu vào hệ thống.

Lưu ý: Trong link khách hàng truy cập cần có các giá trị biến đã cài trong Cookies.

Ví dụ: Mục Cookies cài với biến aff, link khách truy cập trên website cần có dạng: htttps://abc?aff=fchat.

Chúc bạn thành công!

×