Tích hợp ChatGPT vào kịch bản chatbot Fchat

ChatGPT là trợ lý trò chuyện AI mang đến cho người dùng công cụ tìm kiếm thông tin, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ công việc một cách nhanh chóng và chính xác. Bây giờ bạn có thể tích hợp ứng dụng tuyệt vời này vào kịch bản chatbot của mình trên Fchat

Đầu tiên các bạn truy cập vào website ChatGPT để lấy API key (nếu chưa có tài khoản vui lòng tạo 1 tài khoản trước). Link truy cập https://platform.openai.com/account/api-keys

Trong Block các bạn thêm đối tượng ChatGPT như hình bên dưới. Sau đó bạn dán API key vừa copy vào ô API key

 

Đối tượng ChatGpt cần được đặt dưới đối tượng User input

 

(1) Chọn biến: Phải là giá trị biến đã lưu trong đối tượng User input ở trên
(2) Lưu kết quả vào một biến: Tạo một biến mới để lưu các câu trả lời ChatGPT

Để khách hàng hỏi tiếp các câu hỏi khác nhau, bạn cần tạo thêm đối tượng văn bản bên dưới sau đó thêm nút chứa block chatGPT này

Ví dụ: Toàn cảnh áp dụng đối tượng chatGPT vào kịch bản bán hàng như sau:

(Thiết lập kịch bản trong block Fchat với đối tượng ChatGpt)

 

(Kịch bản hiển thị trên messenger)

Lưu ý:

  • Bạn chỉ nên hỏi những thông tin được cập nhật trước năm 2021 
  • Đối với những câu trả lời dài trên 2000 ký tự sẽ không được hiện đầy đủ hết do facebook quy định gửi tối đa là 2000 ký tự

 

(Ví dụ: Câu trả lời nhiều hơn 2000 ký tự)

  • Tài khoản ChatGPT nên dùng API trả phí của bên chatGPT sẽ không bị hạn chế hỏi nhiều câu liên tục và tránh tình trạng bot trả lời lúc được lúc không do giới hạn từ bên ChatGPT.

Chúc bạn thành công!

×