Go To Block/ Flow - Chuyển hướng khách hàng tới Block/ Flow khác

Đối tượng Go To Block/Flow để chuyển hướng khách hàng tới 1 Block/Flow khác khi thỏa mãn cặp điều kiện hoặc 1 điều kiện nào đó.

Bước 1 : Tạo Block/ Flow chuyển hướng

Để tạo Block tin nhắn bạn xem hướng dẫn Tại đây

Để tạo Flow bạn xem hướng dẫn Tại đây

Bước 2: Cài đặt block với đối tượng Go to Block/Flow

Bạn nhấn vào More >> thêm đối tượng Go to Block/ Flow như hình:

Tiếp đó bạn cài đặt điều kiện theo biến và các dấu giá trị để chuyển hướng khách hàng:

Cách sử dụng biến trên Fchat bạn tham khảo hướng dẫn sau Nhấn vào đây

Các câu lệnh so sánh:

= : Bằng (dùng cho cả giá trị số và ký tự)

> : Lớn hơn (chỉ dùng cho giá trị số)

< : Nhỏ hơn (chỉ dùng cho giá trị số)

!= : Khác (dùng cho cả giá trị số và ký tự)

Sau đó bạn chọn Block hoặc Flow muốn chuyển hướng khách hàng: 

Lưu ý : Nếu chọn chuyển hướng sang Block, bạn có thể chọn nhiều Block, hệ thống sẽ gửi ngẫu nhiên 1 trong các Block đã cài cho khách hàng.
Nếu chọn chuyển sang Flow, bạn chỉ có thể chọn 1 Flow để chuyển hướng.

Ví dụ 1: Kiểm tra cặp điều kiện “AND”


Mô tả kịch bản trên :

Nếu số điểm hiện tại của khách hàng trong khoảng từ 50 điểm đến 100 điểm, khách sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trong 3 block A, B hoặc C.

Nếu điểm hiện tại của khách nhỏ hơn 50 điểm hoặc lớn hơn 100 điểm, Bot sẽ chạy tiếp kịch bản bên dưới.

Ví dụ 2: Kiểm tra cặp điều kiện theo “OR”


Mô tả kịch bản trên: 

Nếu khách hàng đã để lại SDT hoặc email, Bot sẽ gửi ngẫu nhiên 1 trong 2 block D hoặc E

Nếu khách hàng chưa để lại SDT hoặc email, Bot sẽ chạy tiếp kịch bản bên dưới.

Ví dụ 3: Kiểm tra theo 1 điều kiện

Chương trình tặng quà chỉ dành cho khách hàng NỮ. Nếu khách hàng NAM truy cập vào Block thì chuyển hướng sang Flow khác. 

Nếu {gender} = Anh -->  Đối tượng Nam

Nếu {gender} = Chị -->  Đối tượng Nữ

Mô tả kịch bản trên: Nếu khách hàng là nam thì chuyển sang Flow 1, nếu khách hàng là nữ thì chạy tiếp kịch bản bên dưới.

Tương tự như vậy, bạn có thể thao tác với các tùy biến khác.

Chúc bạn thành công!

×