Go To Block - Chuyển hướng khách hàng tới Block khác

Đối tượng Go To Block để chuyển hướng khách hàng tới 1 Block khác khi thỏa mãn cặp điều kiện hoặc 1 điều kiện nào đó.

Các câu lệnh so sánh:

= : Bằng (dùng cho cả giá trị số và ký tự)

> : Lớn hơn (chỉ dùng cho giá trị số)

< : Nhỏ hơn (chỉ dùng cho giá trị số)

!= : Khác (dùng cho cả giá trị số và ký tự)

Ví dụ 1: Kiểm tra cặp điều kiện “AND”

Mô tả kịch bản trên :

Nếu số điểm hiện tại của khách hàng trong khoảng từ 50 điểm đến 100 điểm, khách sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trong 3 block A, B hoặc C.

Nếu điểm hiện tại của khách nhỏ hơn 50 điểm hoặc lớn hơn 100 điểm, Bot sẽ chạy tiếp kịch bản bên dưới.

Ví dụ 2: Kiểm tra cặp điều kiện theo “OR”

Mô tả kịch bản trên: 

Nếu khách hàng đã để lại SDT hoặc email, Bot sẽ gửi ngẫu nhiên 1 trong 3 block D, E hoặc F.

Nếu khách hàng chưa để lại SDT hoặc email, Bot sẽ chạy tiếp kịch bản bên dưới.

Ví dụ 3: Kiểm tra theo 1 điều kiện

Chương trình tặng quà chỉ dành cho khách hàng NỮ. Nếu khách hàng NAM truy cập vào Block thì chuyển hướng sang Block thông báo từ chối phục vụ.

Nếu {gender} = Anh -->  Đối tượng Nam

Nếu {gender} = Chị -->  Đối tượng Nữ

Mô tả kịch bản trên: Nếu khách hàng là nam thì chuyển sang Block Chuyển hướng, nếu khách hàng là nữ thì chạy tiếp kịch bản bên dưới.

Lưu ý: Đối với Go to block được tạo trước đó (giao diện cũ) kịch bản vẫn hoạt động bình thường.

Tương tự như vậy, bạn có thể thao tác với các tùy biến khác.

Chúc bạn thành công!

×