[Đại lý] Ví đại lý

Hiện tại ví đại lý của Fchat đã đồng bộ với ví đại lý trên Checkout – Pay online All in 1. Quý đại lý vui lòng tạo tài khoản Checkout, nạp tiền vào ví đại lý Checkout để thanh toán đơn hàng hoặc tạo License key gói Fchat.

Chi tiết nạp tiền và sử dụng ví đại lý Checkout bạn làm theo hướng dẫn sau: 

1. Tạo tài khoản Checkout (nếu bạn chưa có tài khoản Checkout)

>> Chi tiết bạn xem hướng dẫn Tại đây

2. Nạp tiền vào ví đại lý Checkout 

>> Chi tiết bạn xem hướng dẫn Tại đây

3. Sử dụng ví đại lý Checkout trên Fchat 

Sau khi nạp tiền vào ví đại lý Checkout thành công, bạn có thể sử dụng số dư ví đại lý để thanh toán đơn hàng Fchat hoặc tạo License key gói Fchat bán cho khách hàng khác.

3.1.Thanh toán đơn hàng Fchat bằng ví đại lý Checkout

>> Chi tiết bạn xem hướng dẫn: Tại đây

3.2. Tạo và sử dụng License key gói Fchat từ ví đại lý Checkout

  • Tạo License key gói Fchat từ ví đại lý Checkout

>> Chi tiết bạn xem hướng dẫn sau: https://fchat.vn/help/tao-licence-key

  • Kích hoạt gói Fchat từ License key

Sau khi tạo mã key, Đại lý có thể dùng mã key đó để kích hoạt gói dịch vụ cho khách hàng của mình, hoặc cung cấp mã key cho khách hàng để họ có thể tự kích hoạt gói dịch vụ Fchat.

 >> Chi tiết bạn xem hướng dẫn sau: https://fchat.vn/help/license-key

Mã key sau khi được kích hoạt thành công sẽ chuyển sang trạng thái Đã dùng và hiển thị kèm thông tin shop được kích hoạt gói dịch vụ thành công từ mã key đó: 

Chúc bạn thành công!

×