Chia danh sách khách hàng tự động

Để chia nhóm danh sách khách hàng tự động, bạn làm lần lượt theo các bước sau: 

Bước 1: Trên màn hình Dashboard, bạn bấm chọn mục Khách hàng >> AUTO 

Bước 2: Chọn số lượng khách hàng mà bạn muốn chia trong mỗi danh sách, từ 1.000 đến 10.000 khách hàng như hình bên dưới: 

Hệ thống cần 1 khoảng thời gian để chia và gắn tag khách hàng tự động. Sau khi chia xong, hệ thống sẽ chuyển trạng thái Hoàn thành cho danh sách đó. 

Các danh sách khách hàng sẽ hiển thị tên dạng: [số lượng chia_số thứ tự danh sách]

Ví dụ như: 10.000_1 (danh sách khách hàng có 10000 người, tệp 1)

Ngoài ra, các khách hàng nằm trong danh sách sẽ tự động được gắn tag để phân biệt với các danh sách khác.

Chúc bạn kinh doanh thành công với Fchat! 

×