Tạo lịch hẹn & nhắc lịch hẹn tự động

Tạo lịch hẹn & nhắc lịch hẹn tự động tới khách hàng 

1. Tạo lịch hẹn

Tạo đối tượng: Bấm +More chọn đối tượng Booking

Thiết lập nội dung cho form đặt lịch hẹn

(1) Tên form hiển thị: Bạn tùy chỉnh tên cho form đặt lịch hẹn của mình
(2) Mô tả của form: Mô tả cho form đặt lịch hẹn của mình 
(3) Tên nhãn: Tên thông tin cần điền cho khách hàng
(4) Loại dữ liệu: Lựa chọn các dữ liệu tương ứng với nội dung 
(5) Biến lưu dữ liệu: Biến có sẵn hoặc biến tự tạo để lưu thông tin khách hàng trong biến
(6) Nút bấm: Tùy chỉnh tên nút bấm khi khách điền đẩy đủ thông tin để đặt lịch
(7) Notify: Thông báo có khách vừa đăng ký, cài đặt thời gian
(8) Đồng hồ đếm ngược: Đếm ngược trong bao nhiêu phút hoặc trong bao nhiêu ngày. 

Sau khi hoàn tất nội dung cho Form bạn thiết lập nội dung đầy đủ trong block 

Đặt link booking vào nút bấm 


Kịch bản hoàn chỉnh sẽ có dạng cơ bản như sau


Khách hàng đăng ký đặt lịch, thông tin đặt lịch của khách sẽ được lưu lại tại mục đăng ký của đối tượng và mục Booking

(Thông tin đặt lịch trong mục đăng ký)

 

(Thông tin đặt lịch trong booking)

2. Nhắc lịch hẹn tự động

Khi đã có lịch khách hàng hẹn với shop, bạn cần nhắc lịch tới khách để khách nhớ đến lịch đã đặt và đến đúng giờ. 

Tại mục Sequence Booking Reminder thiết lập tin nhắn để nhắc khách về lịch hẹn với bạn


Tin nhắn bạn có thể gửi tới khách trước hoặc sau thời gian khách đặt lịch. 

Lưu ý: Mỗi lịch gửi thời gian sẽ tính theo mốc lịch hẹn của khách hàng 
Ví dụ: Khách đặt lịch vào 9/9/2022 lúc 08:00. Bạn muốn nhắc khách trước 30' về lịch hẹn khách cần đến shop. Bạn thiết lập lịch trong sequence theo thời gian "trước-30 phút" như vậy ngày 9/9/2022 lúc 07:30 sẽ có 1 tin nhắn được gửi tới khách từ booking reminder.

Chúc bạn thành công!

×