Hướng dẫn cách phân hội thoại cho nhân viên xử lý

Với Fchat, bạn có thể phân hội thoại cho từng nhân viên trực page để chăm sóc và quản lý khách hàng.

Để phân hội thoại cho nhân viên trực page, bạn thực hiện các thao tác sau đây:

Bước 1. Trong mục Cài đặt shop, chọn Chia hội thoại

Bước 2: Lựa chọn chế độ phân hội thoại

Tại đây, màn hình hiển thị những chế độ bạn có thể lựa chọn để phân hội thoại cho nhân viên xử lý.

- Tắt chế độ xoay vòng (Phân bằng tay): Admin phân quyền cho 1 sale vào quản lý hội thoại

- Phân hội thoại cho người bấm xem đầu tiên: người đầu tiên bấm vào hội thoại sẽ được phân

- Chia đều cho tài khoản đang online trên live chat: bao gồm tất cả nhân viên trong shop (owner, admin, sale, marketing)

- Chia đều cho tài khoản Sale đang online trên live chat: chỉ những tài khoản sale trên shop mới được phân

Bạn cần lựa chọn 1 chế độ xoay vòng và bấm Cập nhật để hoàn tất

Thay đổi nhân viên xử lý

Bạn cũng có thể thay đổi nhân viên xử lý hội thoại bằng cách chọn đoạn hội thoại trong live chat và chỉ định nhân viên khác.

Lưu ý: Chỉ Admin mới được thay đổi nhân viên xử lý hội thoại khi được phân

Chúc bạn thành công!