User Input - Lấy thông tin khách hàng

User Input giúp bạn thu thập thông tin khách hàng thông qua chuỗi câu hỏi như họ tên, SĐT, email, địa chỉ,...

Một số câu hỏi thường dùng:

Ví dụ câu hỏi Loại dữ liệu Lưu vào biến
Địa chỉ nhận hàng? văn bản {address}
Email của bạn là? email {email}
Số điện thoại của bạn? dãy số {phone}

Với mỗi câu hỏi, chatbot sẽ dừng lại để chờ câu trả lời của khách hàng cho đến khi nhận được tin nhắn trả lời của khách hàng, hoặc khi khách hàng tham gia vào 1 Block tin nhắn mới.

Trong Block tin nhắn, bạn chọn More > User Input

Tại đây, bạn điền đầy đủ các thông tin:

  • Tin nhắn gửi: Câu hỏi yêu cầu khách trả lời
  • Loại dữ liệu: Ký tự, Dãy số, Email
  • Biến giá trị: bạn có thể lưu vào biến hệ thống hoặc các biến tùy chọn (tự đặt tên biến).

Lưu ý: Tên biến không dấu, cách nhau bằng _

Khi khách nhập sai loại dữ liệu, hệ thống sẽ thông báo nhập sai và yêu cầu nhập lại. Bạn có thể tùy chỉnh thông báo này trong mục Cảnh báo khi khách nhập sai dữ liệu.

Câu trả lời của khách hàng được lưu vào biến. Bạn có thể sử dụng các biến này để gọi các thông tin khách đã nhập và trả lại thông tin để xác xem lại và xác nhận.

Để hỏi email của khách, bạn có thể dụng đối tượng: User Email

Để hỏi số điện thoại của khách, bạn có thể dụng đối tượng: User Phone

Lưu ý:

Đối với User Input, User PhoneUser EMail, các câu hỏi chờ khách trả lời (Bot hỏi nhưng khách không trả lời) sẽ tự động kết thúc để chuyển sang kịch bản khác trong các trường hợp:

  1. Sau 24 giờ khách không trả lời
  2. Bot / Sale gửi tin nhắn hoặc Block mới
  3. Khách gõ sai định dạng 3 lần liên tiếp
  4. Khách gõ "stop"

 Chúc bạn kinh doanh thành công với Fchat.