Đơn hàng - Tạo đơn hàng tự động qua Block tin nhắn

Tính năng Đơn hàng giúp bạn tạo đơn hàng tự động cho khách hàng khi khách đi qua kịch bản tạo trước.

Trong Block tin nhắn, sau khi giới thiệu sản phẩm và khách đồng ý mua hàng, bạn thêm đối tượng Đơn hàng bằng cách click vào More > Đơn hàng

Tại đây, bạn chọn Combo sản phẩm và số lượng Combo trong đơn hàng

>> Cách tạo Combo sản phẩm

Số lượng Combo cố định số lượng là 1 Combo/đơn hàng. Bạn có thể tuỳ chọn nhiều combo trong một đơn hàng bằng cách tick vào nút Linh hoạt. Khi đó hệ thống sẽ lấy số lượng Combo theo biến số lượng mà bạn cài đặt ở Webform hoặc User Input.

Tên biến số lượng mặc định của hệ thống là {quantity}, bạn có thể tuỳ chỉnh theo tên biến mà bạn cài đặt để lấy giá trị.

 

Chức năng lên đơn hàng tự động được ứng dụng trong kịch bản có nhiều sản phẩm dưới dạng combo. Nếu bạn có nhiều phân loại sản phẩm và muốn tuỳ chọn từng sản phẩm để tạo đơn hàng, bạn nên tạo đơn hàng tự động từ Live chat.

Bạn cũng có thể tạo sẵn các kịch bản lên đơn tự động cho các sản phẩm của mình trong Block tin nhắn, rồi gửi Block đó qua Live chat sau khi đã chốt đơn hàng thành công với khách.

----------------------------
TOÀN CẢNH KỊCH BẢN TẠO ĐƠN HÀNG TỰ ĐỘNG ĐƠN GIẢN

Thông tin đơn hàng tự động được ghi nhận trong mục Đơn hàng trên thanh công cụ ngang tại màn hình Dashboard. Bạn có thể bấm vào nút Danh sách ở đầu đối tượng Tạo đơn để xem danh sách đơn hàng đã tạo. 

Lưu ý: Admin có thể xem thống kê tất cả đơn hàng, Sale chỉ xem được đơn hàng mà sale đó tạo. 

Chúc bạn thành công!

×