User Feedback - Gửi tin nhắn cho khách hàng đánh giá về dịch vụ

User Feedback là công cụ thu thập các ý kiến, đánh giá của khách hàng sau khi họ sử dụng sản phẩm/dịch vụ của bạn. Sau khi khách hàng để lại đánh giá, bạn có thể gửi tin nhắn quảng cáo tới người dùng trong vòng 24h. 

Thời gian đánh giá có thể kéo dài 7 ngày, vì vậy bạn có thể gửi tin nhắn tới khách hàng trong 7+1 ngày khi khách hàng đánh giá dịch vụ qua Feedback. Đây cũng là một cách để bạn chăm sóc khách hàng sau khi mua hàng cũng như lắng nghe được những ý kiến, đóng góp để hoàn thiện sản phẩm/dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng hơn. 

Để tạo kịch bản đánh giá cho khách hàng, bạn cần sử dụng đối tượng User Feedback

1.Tạo đối tượng User Feedback

Bấm More trong phần “Thu thập dữ liệu người dùng” bạn chọn User Feedback

gửi tin nhắn cho khách hàng đánh giá về dịch vụ

Trong đó:

(1) Tiêu đề tin nhắn: Nhập nội dung cho tiêu đề

(2) Nội dung tin nhắn: Nhập nội dung chứa tối đa 55 ký tự có dấu hoặc 80 ký tự không dấu.

(3) Tên nút: Nhập nội dung cho tên nút bấm

(4) Điểm: Lựa chọn mức độ điểm phù hợp với dịch vụ của bạn

(5) Kiểu đánh giá: Lựa chọn hình thức đánh giá

(6) Khách nhập nội dung đánh giá: Tích cho khách nhập nội dung hoặc không nhập khi đánh giá

(7) Thời hạn đánh giá: Thời hạn từ 1-7 ngày, hết 7 ngày sẽ mất phần đánh giá này.

(8) Lưu vào biến {Feedback}: giá trị điểm sẽ được lưu vào biến {feedback}, ví dụ bạn đánh giá 5 sao thì {feedback}=5.

gửi tin nhắn cho khách hàng

Trong phần Điểm có 3 sự lựa chọn và mức độ đánh giá điểm khác nhau

- Từ 1 đến 5 sao

- Từ 0 đến 10

- Từ 1 đến 7

gửi tin nhắn

Trong Kiểu đánh giá có 4 loại

+ Tiêu cực - Tích cực

+ Khó - Dễ

+ Rất không hài lòng - Rất hài lòng

+ Kém - Tuyệt vời.

gửi tin nhắn cho khách hàng

2. Tạo kịch bản với User feedback

Thiết lập nội dung cho đối tượng User Feedback mà bạn muốn gửi đến khách hàng để họ đánh giá dịch vụ.

Bạn có thể gửi link ref cho khách hàng, cũng có thể gửi block từ livechat tới khách hàng

khách hàng đánh giá

Khi khách hàng đã đánh giá xong hội thoại của khách sẽ chuyển về mục Hoàn Thành trên livechat. Từ đó bạn dễ dàng lọc các hội thoại theo Sao ⭐. 

gửi tin nhắn cho khách hàng(Lọc hội thoại đã hoàn thành để xem đánh giá)

user feedback(Lọc theo sao ⭐)

Bạn có thể gửi chiến dịch (nếu kịch bản gửi đánh giá hàng loạt tới khách hàng trong thời hạn 1 ngày), bạn có thể gửi tin Sequence theo đối tượng gắn tag từ livechat cho hội thoại đã đánh giá. 

Từ đó bạn có thể gửi tin nhắn chứa nội dung quảng cáo, khuyến mại, giảm giá,... đến tệp khách hàng này

Khách hàng của bạn nhận được tin nhắn đánh giá, họ sẽ đánh giá và từ đó bạn có thể gửi tin quảng cáo tới khách. 

Lưu ý: Phần đánh giá của khách tới fanpage chỉ hiển thị trên livechat, sẽ không hiện trên hộp thư fanpage.

Hiển thị trên giao diện livechat

user feedback

Hiển thị trong tin nhắn khách hàng

khách hàng đánh giá

Như vậy, bạn có thể gửi tin quảng cáo tới khách hàng tương tác đối đa trong vòng 8 ngày nếu khách đó sau 7 ngày đánh giá Fanpage của bạn

Chúc bạn thành công!

Xem thêm: Welcome message

×