Affiliate - Tiếp thị liên kết với Chatbot

Affiliate là tính năng giới thiệu khách hàng mới vào hệ thống chatbot. Tính năng này giúp bạn kiếm tiền dễ dàng với Fchat bằng những thao tác đơn giản. Sau khi khách hàng đăng ký qua đường link affiliate riêng của bạn và nâng cấp lên gói trả phí hoặc gia hạn gói dịch vụ, ngay lập tức bạn sẽ nhận được hoa hồng từ giá trị của giao dịch thành công. Bạn có thể xem thêm chính sách Affiliate của Fchat tại đây.  

Có 2 cách sử dụng tính năng Affiliate của Fchat :

Cách 1: Sử dụng link giới thiệu trong tin nhắn văn bản

Bạn có thể sử dụng biến {link_aff} trong các Block có chứa một trong các đối tượng: Webform, User Input, Viral để các cộng tác viên (CTV) giới thiệu khách hàng hoặc khách hàng cũ giới thiệu khách hàng mới.

Có 2 cách để tạo link affiliate

* Sử dụng biến {link_aff} để tạo link affiliate cho Block hiện tại

* Kết hợp link ref và user_id; Ví dụ:  https://m.me/fchat.chatbot?ref=GIFT_{user_id}

CTV sẽ sử dụng link này để giới thiệu khách khách hàng mới bằng cách chia sẻ link đến với mọi người. Khi 1 khách hàng mới click vào link, hệ thống sẽ ghi nhận khách hàng đó do CTV nào giới thiệu.

Cách 2: Sử dụng đối tượng Affiliate trong Block tin nhắn

Trong Block tin nhắn, bạn click More và thêm đối tượng Affiliate

Tại đây, bạn lựa chọn Block muốn mọi người chia sẻ và nhập nội dung hướng dẫn, kêu gọi chia sẻ.

Bạn bấm vào "Danh sách" để xem danh sách người được giới thiệu.

Bạn có thể tùy chọn hiển thị / ẩn các tab chức năng bao gồm:

  • Link giới thiệu : Tab mặc định, cung cấp link/QR code mang đi giới thiệu cho người khác
  • Khách đã giới thiệu: Tab tùy chọn, thống kê những khách hàng được giới thiệu
  • Top 10 aff: Tab tùy chọn, thống kê 10 người giới thiệu nhiều nhất

Để gửi tin nhắn chúc mừng khi ai đó (ref_id) giới thiệu thành công 1 khách hàng (user_id) mới, chúng ta sử dụng đối tượng Send Block.

Lưu ý: Send Block cần được đặt trong Block cần giới thiệu (trong ví dụ trên, Send Block cần được đặt trong block Chia sẻ nhận quà)

Tại Block Chúc mừng ref_id, bạn có thể sử dụng biến {ref_full_name} để lấy họ tên của người được giới thiệu.

Chatbot Send Block, Go To Block to Affiliate

Ngoài ra, bạn cũng có thể cấp link aff cho 1 số khách hàng cụ thể hoặc CTV để họ đi giới thiệu chương trình bằng cách Click vào mục Grow Tools > Link Aff.

Tại màn hình hiển thị, bạn click vào mục Thêm mới > chọn Block muốn khách hàng/CTV giới thiệu và nhập user_id của họ vào để lấy link giới thiệu.

Tại Block giới thiệu, bạn có thể thông báo khách hàng được giới thiệu thông qua khách hàng/CTV nào bằng cách gọi ra biến {ref_name}.

Chúc bạn thành công!

Xem video mẫu: "Chào Susi" - Clone kịch bản