Affiliate - Tiếp thị liên kết với Chatbot

Affiliate là tính năng để khách hàng cũ / cộng tác viên giới thiệu khách hàng mới vào hệ thống chatbot và người giới thiệu sẽ được ghi nhận hoa hồng khi khách hàng mua hàng tại page.

Tính năng này giúp chủ shop tăng doanh thu dễ dàng với Fchat mà không cần mất quá nhiều chi phí cho truyền thông, quảng cáo.

Các chức năng chính:

- Cấu hình hoa hồng theo từng Page

- Ghi nhận Aff_ID vào đơn hàng qua kịch bản link Affiliate

- Chia tiền doanh thu theo từng đơn hàng cho AFF

- Tạo phiếu thu cho đơn hàng

- Xem được danh sách khách hàng, đơn hàng đã giới thiệu + thu nhập

------------
Hướng dẫn chủ shop cài đặt chức năng affiliate trong kịch bản

 

Bước 1: Tạo kịch bản giới thiệu sản phẩm và bán hàng

(1) Thêm danh mục

Bạn vào mục Đơn hàng > Sản phẩm > +Danh mục để thêm danh mục mới. Một danh mục bao gồm nhiều sản phẩm thuộc cùng chủng loại. Thêm danh mục giúp bạn quản lý sản phẩm dễ dàng hơn và tạo được giỏ hàng online có các sản phẩm theo từng danh mục đã cài đặt.

Bạn đặt tên cho danh mục > Lưu để hoàn tất quá trình.

affiliate

(2) Thêm sản phẩm

Tại danh mục bạn muốn thêm sản phẩm, click +Sản phẩm để thêm sản phẩm mới vào danh mục. Tại cửa sổ hiển thị, bạn thiết lập các thông tin cho sản phẩm và click Lưu để hoàn tất quá trình (các mục có dấu * là bắt buộc).

affiliate

Sau khi thêm sản phẩm, màn hình sẽ hiển thị như hình ảnh bên dưới. Bạn có thể thêm nhiều sản phẩm trong danh mục để thiết lập giỏ hàng online với nhiều sản phẩm cùng lúc.

affiliate

(3) Tạo kịch bản bán hàng

Sau khi thiết lập các sản phẩm, bạn tạo kịch bản bán hàng cho (các) sản phẩm của mình bằng cách thêm Block tin nhắn có chứa nút Đặt hàng (Giỏ hàng Online).

Tại màn hình cài đặt Block tin nhắn, bạn thêm mới Block và thiết lập nội dung Giới thiệu sản phẩm / danh mục sản phẩm (nếu có nhiều sản phẩm) và có nút CART trỏ về danh mục sản phẩm của bạn.

affiliate

Một kịch bản bán hàng đơn giản sẽ giống như hình ảnh bên dưới:

affiliate

Bước 2: Cài đặt kịch bản Affiliate giới thiệu

(1) Thêm đối tượng Affiliate

Bạn đã thiết lập xong kịch bản bán hàng ở bước 1, và tiếp theo, bạn cần thiết lập thêm 1 kịch bản Affiliate giới thiệu bằng cách thêm và cài đặt đối tượng Affiliate trong Block tin nhắn.

Tại màn hình cài đặt Block tin nhắn, bạn thêm mới Block và thêm đối tượng Affiliate (More > Affiliate).

affiliate

(2) Cài đặt các nội dung trong đối tượng Affiliate

Tại đối tượng Affiliate, bạn chọn Block cần khách hàng / CTV giới thiệu (là kịch bản bán hàng bạn đã thiết lập ở bước 1) và nhập nội dung hướng dẫn khách hàng / CTV lấy link giới thiệu.

Phía dưới cùng là các tab hiển thị trên màn hình của khách hàng. Bạn có thể tùy chọn hiển thị / ẩn các tab chức năng bao gồm:

  • Link: Tab mặc định, cung cấp link/QR code cho khách hàng mang đi giới thiệu cho người khác
  • Khách đã giới thiệu: Tab tùy chọn, thống kê những user do khách hàng được giới thiệu
  • Top 10 aff: Tab tùy chọn, thống kê 10 người giới thiệu được nhiều user nhất trong chương trình
  • Đơn hàng: Tab tùy chọn, hiển thị các đơn đặt hàng của user được giới thiệu bởi khách hàng
  • Thu nhập: Tab tùy chọn, hiển thị thu nhập của khách hàng (hệ thống sẽ quét và chia tiền hoa hồng cho người giới thiệu với tần suất 1 tiếng / 1 lần quét và cập nhật).

affiliate

Bạn bấm vào "Danh sách" để xem danh sách người được giới thiệu và xem người đó được giới thiệu bởi khách hàng / CTV nào.

(3) Bật chức năng Affiliate và thiết lập các thông tin cần thiết

Sau khi thêm đối tượng Affiliate thành công, bạn bấm vào Cài đặt để cài đặt chế độ Affiliate cho fanpage của mình. Hành động này chỉ cần thao tác 1 lần đầu tiên. Ở các kịch bản affiliate sau, bạn có thể bỏ qua thao tác này.

affiliate

Màn hình sẽ chuyển hướng đến thiết lập Affliate tại Cài đặt page > Affiliate. Tại đây, bạn bật ON tại mục Chatbot Affiliate để kích hoạt tính năng này cho fanpage, chọn chế độ ghi nhận hoa hồng cho người giới thiệu và thiết lập % hoa hồng cho đơn hàng lần đầu và những đơn hàng sau, bấn Lưu thiết lập để hoàn tất.

affiliateCó 2 chế độ ghi nhận hoa hồng bạn có thể lựa chọn bao gồm:

- Hoa hồng trọn đời - luôn tính hoa hồng cho người giới thiệu đầu tiên: User được giới thiệu phải là khách hàng mới (chưa từng nhắn tin với fanpage). Khi đó, refID (ID của người giới thiệu) được gắn vĩnh viễn với user. Khi user đặt đơn hàng, hệ thống sẽ ghi nhận theo refID trong chi tiết khách hàng và tính hoa hồng cho refID đó.

- Theo block - đơn hàng gắn với người giới thiệu vào block đầu tiên: User được giới thiệu có thể là khách hàng cũ hoặc mới. User đặt hàng theo đúng block được giới thiệu sẽ ghi nhận đơn hàng và hoa hồng cho người giới thiệu.

Như vậy là bạn đã thiết lập xong kịch bản affiliate cho khách cũ / CTV giới thiệu khách hàng mới mua hàng tại fanpage để được nhận hoa hồng.

Bạn sẽ gửi link ref của kịch bản này để gửi cho khách hàng / CTV của mình. CTV sẽ sử dụng link / QR code được cấp trong tab Link để giới thiệu khách khách hàng mới bằng cách chia sẻ link đến với mọi người. Khi 1 user mới click vào link, hệ thống sẽ ghi nhận khách hàng đó do CTV nào giới thiệu và ghi nhận hoa hồng khi user đó mua hàng tại fanpage.

Để lấy link ref, bạn bấm vào Link > nhập đuôi link > Cập nhậtcopy link.

affiliate

 

------------
Hướng dẫn khách hàng lấy link giới thiệu và quản lý danh sách giới thiệu

 

Sau khi nhận được link ref được gửi từ chủ shop, khách hàng / CTV sẽ bấm vào đường link (và bấm Bắt đầu với khách hàng mới) > click Lấy link giới thiệu tại hộp thư với page.

affiliate

(1) Lấy link giới thiệu

Tại tab Link, hệ thống cung cấp cho khách hàng / CTV 3 loại link bao gồm link chính (có mã id của người giới thiệu), link rút gọn và QR code. Khách hàng / CTV sẽ sử dụng link/ QR code này để giới thiệu khách khách hàng mới bằng cách chia sẻ link đến với mọi người. Khi 1 khách hàng mới click vào link / quét QR code, hệ thống sẽ ghi nhận khách hàng đó do CTV nào giới thiệu.

affiliate

 

(2) Kiểm tra những user mình giới thiệu thành công

Tại tab Khách, khách hàng / CTV sẽ xem được những user nào được giới thiệu bởi chính mình. Khi những user này đặt đơn hàng, các đơn đó sẽ được ghi nhận tại tab Đơn.

affiliate

Lưu ý: Các user cũ không được hiển thị trong tab Khách của người giới thiệu nhưng có được hiển thị trong danh sách Aff của chủ page và có được ghi nhận trong mục Đơn khi user đó đặt hàng.

(3) Kiểm tra đơn hàng mình đã giới thiệu

Tại tab Đơn, bạn sẽ xem được những đơn hàng do các user bạn giới thiệu đặt hàng. Bạn có thể xem chi tiết trạng thái đơn, hoa hồng được nhận bằng cách kéo thanh cuộn sang bên phải. Khi đơn hàng có trạng thái Thành công, hệ thống sẽ ghi nhận hoa hồng cho khách hàng / CTV đó.

affiliate

(4) Kiểm tra thu nhập do mình giới thiệu

Tại tab Thu nhập, bạn sẽ xem được chi tiết thu nhập theo từng tháng, thu nhập lũy kế, số tiền đã được chủ chop thanh toán, số tiền còn dư chưa thanh toán.

affiliate

Như vậy, với chức năng này, cả chủ shop và khách hàng / CTV có đều có thể quản lý thu nhập của người giới thiệu.

Để gửi tin nhắn chúc mừng khi ai đó (ref_id) giới thiệu thành công 1 khách hàng (user_id) mới, chúng ta sử dụng đối tượng Send Block.

Lưu ý: Send Block cần được đặt trong Block cần giới thiệu (trong ví dụ trên, Send Block cần được đặt trong block Sách SEO Master)

Xem chi tiết hướng dẫn cách sử dụng đối tượng Send Block tại đây.

Ngoài ra, bạn cũng có thể cấp link aff cho 1 số khách hàng cụ thể hoặc CTV để họ đi giới thiệu chương trình bằng cách Click vào mục Grow Tools > Link Aff.

affiliate

Tại màn hình hiển thị, bạn click vào mục Thêm mới > chọn Block muốn khách hàng / CTV giới thiệu và nhập user_id của họ vào để lấy link giới thiệu.

affiliate

Tại Block giới thiệu, bạn có thể thông báo khách hàng được giới thiệu thông qua khách hàng/CTV nào bằng cách gọi ra biến {ref_name}.

Để quản lý danh sách affiliate, đơn hàng, hoa hồng và thu cập của các affiliate, bạn vào mục Đơn hàng > Thu nhập.

affiliate

Để hiện thị phần thu nhập bạn cần tạo phiếu thu cho đơn hàng đó. Cách làm như sau: Bạn chọn Đơn hàng > Phiếu thu > Thêm mới.
affiliate

Màn hình sẽ hiển thị như hình bên dưới
affiliate
Tại đây, bạn cần nhập các thông tin bao gồm: 

- Mã phiếu: Mã phiếu thu, có thể nhập kí tự và số

- Ngày nhận: Thời gian nhận tiền 

- Diễn giải/Ghi chú của kế toán

- Tổng thu: Tổng tiền thu về từ các đơn hàng

- Nguồn tiền: Nơi bạn thu tiền về: COD/tiền mặt/pay online/chuyển khoản

- Mã đơn hàng: Nhập đúng mã đơn hàng 

- Thực thu: Nhập số tiền thực thu của đơn hàng đó. Sau đó bấm Thêm đơn hàng để hiện số tiền thực thu các đơn và phải thu các đơn trên phiếu thu.

- Danh sách đơn hàng: Các đơn hàng được tính trong phiếu thu, có thể là một hoặc nhiều đơn hàng

Sau khi nhập đầy đủ thông tin trên, bạn bấm nút Lưu phiếu thu để hoàn tất.

Sau khi đã tạo thành công phiếu thu sau 3 tiếng hệ thống sẽ cập nhật trạng thái từ Duyệt > Đã duyệt sang trạng thái Đã chia và sẽ hiện thị phiếu thu đó ở phần Thu Nhập.

affiliate
Chúc bạn thành công!

Xem kịch bản mẫu giới thiệu nhận quà: "Chào Susi" - Clone kịch bản

Xem kịch bản mẫu giới thiệu khách mua hàng: "Test thử" - Clone kịch bản

Xem thêm: Quiz - Thi trắc nghiệm trong Fchat

 

×