Affiliate - Khách hàng cũ giới thiệu khách hàng mới vào hệ thống chatbot

Cách 1: Sử dụng link giới thiệu trong tin nhắn văn bản

Bạn có thể sử dụng biến {link_aff} trong các Block có chứa một trong các đối tượng: Webform, User Input, Viral để các cộng tác viên (CTV) giới thiệu khách hàng hoặc khách hàng cũ giới thiệu khách hàng mới.

Có 2 cách để tạo link affiliate

* Sử dụng biến {link_aff} để tạo link affiliate cho Block hiện tại

* Kết hợp link ref và user_id; Ví dụ:  https://m.me/fchat.chatbot?ref=GIFT_{user_id}

CTV sẽ sử dụng link này để giới thiệu khách khách hàng mới bằng cách chia sẻ link đến với mọi người. Khi 1 khách hàng mới click vào link, hệ thống sẽ ghi nhận khách hàng đó do CTV nào giới thiệu.

Cách 2: Sử dụng đối tượng Affiliate trong Block tin nhắn

Trong Block tin nhắn, bạn click More và thêm đối tượng Affiliate

Tại đây, bạn lựa chọn Block muốn mọi người chia sẻ và nhập nội dung hướng dẫn, kêu gọi chia sẻ.

Bạn bấm vào "Danh sách" để xem danh sách người được giới thiệu.

Bạn có thể tùy chọn hiển thị / ẩn các tab chức năng bao gồm:

  • Link giới thiệu : Tab mặc định, cung cấp link/QR code mang đi giới thiệu cho người khác
  • Khách đã giới thiệu: Tab tùy chọn, thống kê những khách hàng được giới thiệu
  • Top 10 aff: Tab tùy chọn, thống kê 10 người giới thiệu nhiều nhất

Để gửi tin nhắn chúc mừng khi ai đó (ref_id) giới thiệu thành công 1 khách hàng (user_id) mới, chúng ta sử dụng đối tượng Send Block.

Lưu ý: Send Block cần được đặt trong Block cần giới thiệu (trong ví dụ trên, Send Block cần được đặt trong block Chia sẻ nhận quà)

Tại Block Chúc mừng ref_id, bạn có thể sử dụng biến {ref_full_name} để lấy họ tên của người được giới thiệu.

Chatbot Send Block, Go To Block to Affiliate

 Chúc bạn thành công!

Xem video mẫu: "Chào Susi" - Clone kịch bản