STOP - Ngừng nhận tin Chiến dịch, Sequence

Gửi tin nhắn hàng loạt (Chiến dịch) và chuỗi tin nhắn CSKH (Sequence) là tính năng tuyệt vời của fchat giúp chủ page gửi những thông tin bổ ích đến khách hàng.

Tuy nhiên, qua thời gian, có thể sẽ có nhiều khách hàng cảm thấy không phù hợp với nội dung tin page gửi và không muốn nhận tin Chiến dịch / Sequence từ page nữa. Để tránh làm phiền những khách hàng không muốn nhận tin hàng loạt / tự động từ page, bạn có thể sử dụng chức năng STOP trong fchat.

1. Cài đặt tự động STOP

Bước 1: Tạo Block tin nhắn có chứa đối tượng STOP

Bạn thêm Block tin nhắn mới, đặt tên cho Block (ví dụ STOP), trong Block này, chọn More > Stop

Tại Block này, bạn sẽ tùy chọn mục Ngừng nhận tin nhắn chiến dịch & sequence. Khi đó, khách qua Block này sẽ

- Ngừng nhận tin chiến dịch, sequence

- Hủy bỏ hết lịch gửi sequence của người đó (nếu có) tại thời điểm hiện tại

Block STOP

Để cho khách hàng có tùy chọn tiếp tục nhận tin tự động từ page, bạn thêm Block tin nhắn mới (ví dụ Tiếp tục), chọn More > Stop và tùy chọn mục Mở lại tin nhắn chiến dịch & sequence và đặt Block này vào nút của tin nhắn trong Block có đối tượng STOP đã tạo trước đó.

Block Tiếp tục

Đặt Block Tiếp tục vào nút của tin nhắn trong Block STOP

Bước 2: Trong tin nhắn Chiến dịch / Sequence, thêm nút trỏ về Block đã tạo ở bước 1

2. Thao tác STOP thủ công

Bạn cũng có thể chủ động dừng tin nhắn tự động của page với 1 số khách bằng cách thủ công. Để làm điều này, bạn vào chi tiết khách hàng (bấm vào tên khách hàng từ Live chat hoặc từ mục Khách hàng) và tắt mục Nhắn tin.

Khách hàng được tắt mục Nhắn tin sẽ:

- Ngừng nhận tin chiến dịch, sequence

- Hủy bỏ hết lịch gửi sequence của người đó (nếu có) tại thời điểm hiện tại

Chúc bạn thành công!

×