Webform - Thu thập thông tin khách hàng trên Chatbot Messenger

Webform dùng để thu thập nhanh thông tin khách hàng thay cho User Input.

Trong Block tin nhắn, bạn chọn More > Webform

 

Các thông tin cá nhân khách hàng cung cấp được lưu vào các biến. Bạn có thể lưu vào biến hệ thống hoặc biến tùy chọn - tự đặt tên biến.

Các biến hệ thống để lưu thông tin khách hàng bao gồm:

 • {full_name}: Họ tên
 • {email}: Địa chỉ email
 • {phone}: Số điện thoại
 • {birthday}: Ngày sinh
 • {gender}: Giới tính
 • {city}: Thành phố
 • {address}: Địa chỉ

Dưới đây là 1 webform cập nhật hồ sơ khách hàng:

Các tùy chọn phía trên webform bao gồm:

- Đăng ký: Xem danh sách những người đăng ký tại webform

- Cài đặt: Cài đặt chuyển đổi, Pixel, GTM để đo lường hiệu quả

- Xem Form: Xem trước form hiển thị trên web

- Copy Link: Lấy link webform. Mỗi form sẽ có 1 địa chỉ (link) duy nhất. Bạn copy link web form và đặt vào Button trong block tin nhắn và chọn chế độ hiển thị in-app browser: 100% cửa sổ để kích hoạt webform trong kịch bản.

Web form button fchat

- Mã nhúng: Lấy mã nhúng webform đặt vào vào website / landing page để thu thập thông tin khách hàng đăng ký vào chatbot.

 • Nếu khách hàng đăng ký trực tiếp từ website / landing page thì sau khi khách hàng đăng ký và xác nhận, màn hình sẽ về trả về thông báo đăng ký thành công. Thông tin khách nhập được đưa vào danh sách đăng ký và không tạo khách hàng (có trong mục Đăng ký, không có trong mục Khách hàng).
 • Nếu khách hàng đi từ Chatbot > website / landing page thì sau khi khách hàng đăng ký và xác nhận, khách hàng sẽ quay trở lại hội thoại Messenger để tiếp tục chạy kịch bản chatbot.

Các tùy chọn phía dưới webform bao gồm:

- Lưu vào danh sách đăng ký: Tùy chọn những thông tin mà khách hàng cung cấp có lưu vào fchat hay không. Nếu không lưu vào fchat, bạn có thể lưu thông tin vào Google Sheet.

> Cách lưu thông tin vào Google Sheet: https://fchat.vn/help/google-sheet

- Tạo mã số may mắn, lưu vào biến {lucky_code}: Tùy chọn có tạo mã số may mắn để cấp cho khách hàng để live stream quay số hay không.

> Cách sử dụng chức năng Quay số: https://fchat.vn/help/quay-so

- Notify - thông báo có khách vừa đăng ký: Notify hiển thị ai đó vừa đăng ký. Bạn có thể tùy chỉnh Bật / Tắt notify và cài đặt thời gian giữa những lần thông báo.

Webform hiển thị trên màn hình của khách hàng được thể hiện như hình ảnh dưới đây:

Lưu ý:

 1. Web form không hoạt động với menu. Bạn có thể tạo menu trỏ về 1 block và đặt link web form vào button trong tin nhắn của block đó.
 2. Web form không hoạt động khi bạn paste link trên trình duyệt web (chỉ để xem thử). Nó chỉ có tác dụng khi bạn đặt vào button và hiển thị form ở chế độ in-app browser.

Chúc bạn thành công!