Webform - Thu thập thông tin khách hàng trên Chatbot Messenger

Webform dùng để thu thập nhanh thông tin khách hàng thay cho User Input.

Trong Block tin nhắn, bạn chọn More > Webform

 webform

Các thông tin cá nhân khách hàng cung cấp được lưu vào các biến. Bạn có thể lưu vào biến hệ thống hoặc biến tùy chọn - tự đặt tên biến.

Các biến hệ thống để lưu thông tin khách hàng bao gồm:

 • {full_name}: Họ tên
 • {email}: Địa chỉ email
 • {phone}: Số điện thoại
 • {birthday}: Ngày sinh
 • {gender}: Giới tính
 • {city}: Thành phố
 • {address}: Địa chỉ

Dưới đây là 1 webform cập nhật hồ sơ khách hàng:

webform

Trước đối tượng webform cần có đối tượng văn bản hoặc gallery,... các đối tượng có Button, để gắn link vào nút bấm.

webform

Các tùy chọn phía trên webform bao gồm:

- Đăng ký: Xem danh sách những người đăng ký tại webform

- Cài đặt: Cài đặt chuyển đổi, Pixel, GTM để đo lường hiệu quả. Mỗi mã Pixel cấu hình riêng cho từng Form.

webform

- Xem Form: Xem trước form hiển thị trên web

- Copy Link: Lấy link webform. Mỗi form sẽ có 1 địa chỉ (link) duy nhất. Bạn copy link web form và đặt vào Button trong block tin nhắn và chọn chế độ hiển thị in-app browser: 100% cửa sổ để kích hoạt webform trong kịch bản.

Web form button fchat

- Mã nhúng: Lấy mã nhúng webform đặt vào vào website / landing page để thu thập thông tin khách hàng đăng ký vào chatbot.

 • Nếu khách hàng đăng ký trực tiếp từ website / landing page thì sau khi khách hàng đăng ký và xác nhận, màn hình sẽ về trả về thông báo đăng ký thành công. Thông tin khách nhập được đưa vào danh sách đăng ký và không tạo khách hàng (có trong mục Đăng ký, không có trong mục Khách hàng).
 • Nếu khách hàng đi từ Chatbot > website / landing page thì sau khi khách hàng đăng ký và xác nhận, khách hàng sẽ quay trở lại hội thoại Messenger để tiếp tục chạy kịch bản chatbot.
  Lưu ý: Mã nhúng đặt vào thẻ body, không đặt vào headers.

Các tùy chọn phía dưới webform bao gồm:

- Lưu vào danh sách đăng ký: Tùy chọn những thông tin mà khách hàng cung cấp có lưu vào fchat hay không. Nếu không lưu vào fchat, bạn có thể lưu thông tin vào Google Sheet.

> Cách lưu thông tin vào Google Sheet: https://fchat.vn/help/google-sheet

- Tạo mã số may mắn, lưu vào biến {lucky_code}: Tùy chọn có tạo mã số may mắn để cấp cho khách hàng để live stream quay số hay không.

> Cách sử dụng chức năng Quay số: https://fchat.vn/help/quay-so

- Notify - thông báo có khách vừa đăng ký: Notify hiển thị ai đó vừa đăng ký. Bạn có thể tùy chỉnh Bật / Tắt notify và cài đặt thời gian giữa những lần thông báo.

- Countdown Timer: Hiển thị thời gian đếm ngược giúp đánh vào tâm lý người dùng để họ nhanh chóng cung cấp thông tin, tăng tỷ lệ khách điền form. Bạn có thể tuỳ chỉnh thời gian đếm ngược của webform. 

Webform hiển thị trên màn hình của khách hàng được thể hiện như hình ảnh dưới đây:

webform

Bạn có thể gửi link webform cho khách đăng ký hoặc Lấy mã nhúng webform đặt vào website hoặc landing page.  Khách đăng ký xong sẽ được chuyển hướng vào kịch bản chatbot & nhận được tin nhắn bên dưới webform.

Chúc bạn thành công! 

Xem thêm: Gửi tin nhắn từ Website của bạn tới Messenger của khách.

×