Web Form - Thu thập thông tin khách hàng trên Chatbot Messenger

Web form dùng để thu thập nhanh thông tin khách hàng thay cho User Input.

 

Bạn có thể dùng web form để khách hàng tự cập nhật thông tin cá nhân:

{full_name}: Họ tên      {email}: Địa chỉ email        {phone}: Số điện thoại

{birthday}: Ngày sinh         {gender}: Giới tính     {city}: Thành phố

 

Ví dụ: dưới đây là 1 web form cập nhật hồ sơ khách hàng

Web Form Chatbot Fchat

Mỗi form sẽ có 1 địa chỉ (link) duy nhất. Bạn bấm vào link sẽ xem được form hiển thị trên web:

Web form preview Chatbot Fchat

Bạn copy link web form và đặt vào Button trong block tin nhắn

(Chú ý: chọn chế độ hiển thị: in-app browser)

Web form button fchat

Lưu ý:

  1. Web form không hoạt động với menu. Bạn có thể tạo menu trỏ về 1 block và đặt link web form vào button trong tin nhắn của block đó.
  2. Web form không hoạt động khi bạn paste link trên trình duyệt web (chỉ để xem thử). Nó chỉ có tác dụng khi bạn đặt vào button và hiển thị form ở chế độ in-app browser.

 

[ DEMO WEB FORM CẬP NHẬT PROFILE ]