Forwarder- Chuyển tiếp tin nhắn chứa link affiliate

Với đối tượng Forwarder bạn có thể dễ dàng gửi link affiliate để giới thiệu thành viên mới đến page 

Trong Block tin nhắn, bạn chọn More > chọn Forwarder

Màn hình hiển thị như hình ảnh bên dưới. Tại đây, bạn cài đặt các thông tin bao gồm:

(1):  Hình ảnh Viral: kích thước 1:1

(2): Nội dung mô tả cho Viral

(3): Chọn block cần tạo link affiliate, nếu không chọn sẽ mặc định lấy block hiện tại

Kịch bản VD sẽ hiển thị với khách hàng như sau :

 

Để gửi tin nhắn chúc mừng khi ai đó (ref_id) giới thiệu thành công 1 khách hàng (user_id) mới, chúng ta sử dụng đối tượng Send Block.

Lưu ý: Send Block cần được đặt trong Block cần tạo link affiliate (trong ví dụ trên, Send Block cần được đặt trong block son)

Xem chi tiết hướng dẫn cách sử dụng đối tượng Send Block  tại đây

Chúc bạn thành công!

×