Send Block - Gửi Block cho user tùy chọn theo điều kiện các biến

Send Block giúp bạn gửi Block tùy chọn đến 1 user tùy chọn (user_id tùy biến, user_id mặc định, ref_id).

Đối tượng này được áp dụng trong các kịch bản như:

- Kịch bản Viral/Affiliate để gửi quà tặng khi giới thiệu thành công đủ số lượng người theo yêu cầu. Ví dụ, giới thiệu đủ 3 người tham gia chương trình được nhận quà A, giới thiệu đủ 5 người tham gia chương trình được nhận quà B.

- Kịch bản gửi thông báo cho Admin/Sale khi có đơn hàng/yêu cầu tư vấn mới.

------------------------------

TOÀN CẢNH KỊCH BẢN VIRAL TẶNG QUÀ THEO SỐ LƯỢNG NGƯỜI GIỚI THIỆU

 

------------------------------

TOÀN CẢNH KỊCH BẢN THÔNG BÁO CHO ADMIN/SALE KHI CÓ YÊU CẦU TƯ VẤN MỚI

Lưu ý: Đối tượng Send block sau khi đủ điều kiện gửi block cho người nhận. Kịch bản sẽ chạy tiếp theo chương trình.

Chúc bạn thành công!

×