Một số định nghĩa cơ bản với CAPI

1. CAPI (API chuyển đổi) là gì?
 
CAPI - Conversion API là một phương thức mới để các ứng dụng thứ ba (như Fchat) có thể chuyển dữ liệu đơn hàng về cho Facebook, lưu trữ lại tại một Tệp dữ liệu (Dataset). Dựa trên những dữ liệu này, Facebook sẽ có thể tự động học hỏi và tối ưu hoá quảng cáo để tiếp cận đúng tệp khách hàng của bạn hơn. Từ đó, quảng cáo của bạn sẽ hiệu quả hơn
CAPI khác với Event API, bạn chỉ cần MỘT API duy nhất cho toàn bộ dữ liệu sự kiện từ các nguồn khác nhau.
Khác với Event API trước đây, bạn cần setup CAPI cho trang của mình để có thể đồng bộ được dữ liệu đơn hàng.
Xem chi tiết về CAPI theo tài liệu của Facebook tại đây
 
2. Tệp dữ liệu (Dataset)
 
Tệp dữ liệu giúp bạn kết nối và quản lý dữ liệu sự kiện từ các nguồn khác nhau. Nguồn này có thể là cả website, ứng dụng mobile, dữ liệu bán hàng tại quầy, dữ liệu nhắn tin từ các bên thứ 3 như Fchat,...
Hay có thể nói, tệp dữ liệu sẽ là nơi lưu trữ tất cả các hoạt động từ các nguồn khác nhau mà bạn liên kết.
3. Quản lý tệp dữ liệu
Bạn có thể có nhiều tệp dữ liệu khác nhau, để quản lý tệp dữ liệu, bạn sẽ cần sử dụng Event Manager (trình quản lý sự kiện).
Meta Event Manager (trình quản lý sự kiện) là một công cụ giúp bạn theo dõi và quản lý các dữ liệu sự kiện. Tại đây, bạn có thể cài đặt, theo dõi, gỡ lỗi các nguồn dữ liệu bạn đã cài đặt. Bạn cũng có thể sử dụng Trình quản lý sự kiện để so sánh chéo các sự kiện từ các nguồn khác nhau, hoặc tạo tệp khách hàng.
Quản lý tệp dữ liệu tại link: https://business.facebook.com/events_manager2/list/dataset/
Xem chi tiết về Trình quản lý sự kiện tại đây
 
×