Quản lý danh sách đơn hàng

Chức năng Đơn hàng cho phép người dùng có thể quản lý danh sách đơn hàng, cập nhật các thông tin đơn hàng, cập nhật thông tin giao hàng,... cũng như theo dõi được các hoạt động xử lý đơn hàng.

Có 2 cách để quản lý đơn hàng ở Fchat:

Cách 1: Quản lý đơn hàng qua mục Đơn hàng: 

Trên màn hình Dashboard, bạn chọn mục Đơn hàng, màn hình sẽ hiển thị như hình bên dưới:

 

Tại đây, bạn có thể Tìm kiếm đơn hàng theo Số điện thoại người nhận, ghi chú, ... hoặc Lọc đơn hàng theo trạng thái, theo nhân viên, theo page tương ứng, khoảng thời gian tạo đơn hàng.

Ngoài ra bạn có thể Tạo đơn hàng mới cho khách hàng và Export được toàn bộ danh sách khách hàng ra file Excel. 

>> Cách tạo đơn hàng mới 

Để chỉnh sửa thông tin chi tiết của từng đơn hàng, bạn click vào nút Sửa tương ứng ở mã đơn hàng đó.

 

A. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG

(1) Mã đơn hàng

(2) Thông tin người nhận: Tên, Số điện thoại, Email, Thời gian đặt đơn hàng.

(3) Thông tin thanh toán: Tổng đơn hàng, Số tiền giảm giá, phí ship, số tiền thực tế thu Khách hàng.

(4) Nguồn đơn: Fanpage, ID bài viết, ID người giới thiệu.

(5) Thông tin giao hàng: Kho lấy hàng, đơn vị vận chuyển, mã vận đơn, phí ship từ bên đơn vị vận chuyển.

(6) Trạng thái đơn hàng ở hệ thống

(7) Thông tin giao hàng của nhân viên Sale note ở hệ thống.

(8) Địa chỉ nhận hàng: địa chỉ cụ thể, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

(9) Thông tin đơn hàng bên đơn vị vận chuyển: trạng thái giao hàng, ghi chú ship.

Bạn có thể Chỉnh sửa thông tin đơn hàng bất cứ lúc nào, riêng thông tin giao hàng cần chỉnh sửa trước khi Tạo vận đơn. Sau khi chỉnh sửa thông tin xong, bạn bấm nút Lưu chỉnh sửa để cập nhật các thông tin mới của đơn hàng.

Bạn cũng có thể Tạo vận đơn qua bên đơn vị vận chuyển, In đơnGửi biên lai cho khách hàng tại đây.

>> Cách tạo vận đơn qua bên đơn vị vận chuyển

>> Cách gửi thông báo trạng thái đơn hàng và biên lai cho khách hàng

B. THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tại mục Sản phẩm trong Chi tiết đơn hàng, bạn sẽ quản lý và chỉnh sửa được danh sách sản phẩm có trong đơn hàng. 

Để thêm sản phẩm vào đơn hàng, bạn click chọn +Sản phẩm >> chọn sản phẩm cần thêm vào đơn hàng và cập nhật số lượng sản phẩm >> Cập nhật.

Để thêm Combo sản phẩm vào đơn hàng, bạn click chọn +Combo >> chọn Combo sản phẩm cần thêm vào đơn hàng và cập nhật số lượng combo >> Lưu vào đơn.

C. LỊCH SỬ CẬP NHẬT ĐƠN HÀNG

Tại mục Lịch sử cập nhật đơn sẽ lưu lại toàn bộ hành động của người dùng với đơn hàng bao gồm cập nhật trạng thái đơn hàng, cập nhật thông tin, cập nhật thêm sản phẩm vào đơn hàng,.... một cách chi tiết.

D. NỘI DUNG TIN NHẮN

Tại mục Nội dung tin nhắn trong Đơn hàng, bạn có thể xem được tất cả các cuộc hội thoại của Page với khách hàng đó, tuy nhiên bạn không thể tương tác với khách qua đây.

Cách 2: Quản lý đơn hàng qua Livechat:

Trên màn hình Dashboard, bạn chọn mục Livechat >> tick chọn hội thoại khách hàng, màn hình sẽ hiển thị như hình bên dưới:

Tại phần Đơn hàng bên góc phải màn hình sẽ hiển thị tất cả các đơn hàng mà khách hàng đã đăng kí qua kịch bản bán hàng tự động hoặc qua Livechat mà nhân viên Sale tạo đơn hàng cho khách. 

Để xem thông tin chi tiết của từng đơn hàng, bạn click vào mã đơn hàng, khi đó bạn sẽ theo dõi được một số thông tin của đơn hàng của khách hàng như sau:

(1) Mã đơn hàng: Mã đơn mà khách đăng kí ở Fchat.

(2) Trạng thái đơn hàng: trạng thái đã lựa chọn ở mục (7).

(3) Tổng giá trị đơn hàng

(4) Địa chỉ nhận hàng

(5) Số điện thoại người nhận đơn hàng

(6) Thời gian tạo đơn hàng

(7) Lựa chọn trạng thái đơn hàng: Xác nhận/Hủy/Xóa đơn hàng.

(8) Chỉnh sửa thông tin đơn hàng: chuyển hướng qua Cách 1 ở bên trên để chỉnh sửa thông tin đơn hàng.

Chúc bạn kinh doanh thành công với Fchat!

×