Tối ưu chuyển đổi sự kiện mua hàng với CAPI Facebook (2024)

CAPI là phương thức mới để bắn tín hiệu mua hàng từ Fchat về Ads Manager, giúp nhà bán hàng có thể tối ưu hiệu quả quảng cáo lên đến hơn 30%.

Trước đây, với Event API, nhà quảng cáo đã có thể tối ưu hiệu suất quảng cáo lên đến 30% nhờ bắn tín hiệu mua hàng trực tiếp về Ads Manager thông qua Fchat.

Với CAPI, một phiên bản nâng cấp của Event API, nhà quảng cáo có thể kì vọng một kết quả tốt hơn nữa.

Hãy bắt đầu tìm hiểu về CAPI với Fchat theo các bài viết dưới đây:

Một số định nghĩa cơ bản về CAPI

Làm thế nào để kết nối CAPI?

 

 

×