[Affiliate] Cách thay đổi link giới thiệu

Để thay đổi link giới thiệu khách hàng vào Fchat, ở màn hình Dashboard, bạn bấm vào biểu tượng Avatar >> Giới thiệu bạn bè

Cửa sổ giao diện hiển thị như sau:

Bạn có thể thay đổi link giới thiệu tuỳ ý bằng cách điền tên đuôi link vào mục (1) sau đó bấm nút Chỉnh sửa để cập nhật link giới thiệu ở mục (2).

Ví dụ: Bạn đặt đuôi hanhbui98 thì link giới thiệu sẽ hiển thị là https://fchat.vn?ref=hanhbui98

Sau đó, bạn bấm nút Copy để sao chép link giới thiệu, bạn sẽ sử dụng link này để giới thiệu khách hàng mới bằng cách chia sẻ link đến với mọi người.

Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi email để mời bạn bè tham gia Fchat bằng cách điền địa chỉ email của người muốn giới thiệu vào mục (3) >> Gửi thư mời . Khách hàng sẽ nhận được email với nội dung như sau: 

Sau khi khách hàng bấm vào nút YES! Tôi tham gia ngay trong email sẽ dẫn khách hàng đến với Fchat. 

Hoặc, bạn có thể bấm nút Chia sẻ liên kết lên Facebook ở mục (3) để chia sẻ link giới thiệu khách hàng tham gia Fchat. 

Lưu ý: Một thành viên, một shop không được sử dụng nhiều tài khoản để giới thiệu lẫn nhau. Fchat sẽ không ghi nhận hoa hồng khi:

- A & B đã từng truy cập Fchat từ cùng 1 địa chỉ IP

- A & B đã từng được phân quyền vào cùng 1 shop

Chúc bạn kinh doanh thành công với Fchat.

×