Broadcast API - Gửi tin nhắn từ website của bạn tới Messenger của khách

Nếu bạn có website và cần tương tác với Facebook Messenger của khách hàng thì đây là 2 công cụ bạn nên sử dụng:

1/ JSON API: là công cụ để fchat gọi sang website của bạn lấy thông tin rồi gửi cho khách.

2/ BROADCAST API: là công cụ để website của bạn có thể nhắn tin cho khách bất kỳ khi nào, giống như gửi email hay sms

 

×