Hướng dẫn lọc trùng theo phone hoặc user_id trong Google Sheet

Google Sheet mới bổ sung thêm 2 chức năng mới XÓA BỎ TRÙNG DATACẮT BỎ KHOẢNG TRẮNG giúp người dùng không cần xuất sang Excel để xử lý lọc trùng khi kết nối Fchat với Google Sheet.

Để lọc trùng theo phone hoặc user_id, bạn thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Lựa chọn phần dữ liệu cần lọc trùng

Bước 2: Vào mục DỮ LIỆU >> XÓA BẢN TRÙNG LẶP

Bước 3: Chọn cột dữ liệu cần xóa trùng data và click XÓA HÀNG TRÙNG LẶP

Như vậy, bạn có thể xóa bỏ các dữ liệu trùng lặp trên hệ thống như số điện thoại, user_id để quản lý dễ dàng hơn.

Chúc bạn thành công!

×