Coupon - Tạo & Gửi mã coupon cho khách

Để hỗ trợ người dùng tốt nhất trong việc quản lý và chăm sóc khách hàng cũng như bán hàng qua Fanpage, Fchat cập nhật tính năng mới: Gửi mã kích hoạt (mã coupon, mã khóa học,...) cho khách hàng từ danh sách mã có sẵn hoặc tự tạo mã ngẫu nhiên và gửi đến khách.

Trong Block tin nhắn gửi mã kích hoạt cho khách hàng, bạn click vào More và thêm đối tượng Coupon

tạo mã coupon

Bạn có 3 tùy chọn cách lấy coupon: 

1. Tự tạo mã coupon ngẫu nhiên gửi đến khách hàng

Để hệ thống tự sinh ra mã coupon và gửi đến khách hàng, bạn tick xanh tại lựa chọn Tạo mã ngẫu nhiên và nhập độ dài ký tự mong muốn.

Như vậy, khi khách chạy qua Block này, hệ thống sẽ tự động sinh ra 1 mã coupon ngẫu nhiên và lưu vào biến {coupon}. Để gửi mã này đến khách hàng của mình, bạn cần thêm nội dung văn bản chứa biến {coupon} bên dưới để gọi giá trị coupon đã được tạo ngẫu nhiên gửi cho khách.

tạo mã coupon

2. Lấy từ danh sách coupon có sẵn và gửi đến khách hàng

Để gửi mã coupon cho khách hàng từ 1 danh sách mã được thiết lập trên Fchat, trong Block tin nhắn muốn gửi mã kích hoạt cho khách hàng, bạn tick xanh tại mục Lấy từ danh sách > Chọn danh sách (nếu đã có danh sách từ trước) hoặc bấm vào + Coupon > + Danh sách nếu chưa có danh sách nào.

tạo mã coupon

 

tạo mã coupon

Tại đây, bạn cài đặt Tên dịch vụ Danh sách mã kích hoạt. Để nhập nhiều mã kích hoạt (coupon), bạn sử dụng dấu phẩy (,) để phân cách.

tạo mã coupon

Tiếp theo, bạn quay trở lại Block tin nhắn muốn gửi mã kích hoạt cho khách hàng và Chọn danh sách bạn vừa tạo trong mục CouponLấy từ danh sáchtạo mã coupon

Bạn cũng sử dụng biến tên biến là {coupon} trong tin nhắn để gọi mã kích hoạt và gửi đến khách hàng.

Khi khách hàng đã có mã coupon, hệ thống sẽ tự động cập nhật danh sách các khách hàng và ngày cấp.

tạo mã coupon

Bạn cũng có thể xem số lượng mã kích hoạt đã cấp trong Cài đặt Shop >> Coupon

tạo mã coupon3. Lấy coupon từ file Google Sheet

Trong Block tin nhắn, bạn thêm đối tượng Coupon và lựa chọn tick xanh tại mục Lấy từ file Google Sheet, chọn cột, dòng lấy dữ liệu trên Google Sheet và nhập link Google Sheet được chia sẻ ở chế độ ai cũng có quyền chỉnh sửa.

tạo mã coupon

 

tạo mã coupon

Khi gửi thành công 1 mã coupon cho khách hàng từ Google Sheet, hệ thống sẽ thêm thời gian cấp vào cột bên phải cột lấy mã Coupon > yêu cầu cột bên phải cột mã coupon trong Google Sheet luôn trống.

Lưu ý:

Bạn có thể thay đổi biến coupon thành các biến tùy chọn trong trường hợp muốn gửi nhiều mã coupon cho khách.

Chúc bạn thành công!

Xem thêm: Keyword - Tự động trả lời bình luận và tin nhắn.

×