Thống kê - Báo cáo tình trạng hội thoại, đơn hàng, contact trên page

Với Fchat bạn có thể xem thống kê shop, thống kê đơn hàng, thống kê contact để làm báo cáo hàng ngày, hàng tháng cho doanh nghiệp của mình. 

Tại màn hình Fchat bạn vào menu Thống kê

1. Thống kê shop

Xem báo cáo về tình trạng tin nhắn trên page gồm:

- Khách hàng: Thống kê số lượng khách hàng Là những user nhắn đến Fanpage của bạn, bao gồm user Nhắn tin hoặc user Bình luận vào Fanpage. 
- Tin nhắn: Thống kê số lượng tin nhắn là số lượng khách hàng nhắn tin đến Fanpage lần đầu tiên để sinh ra hội thoại trên livechat. Thời gian thống kê sẽ tính theo thời gian tạo hội thoại tin nhắn. 
- Bình luận: Thống kê bình luận là số hội thoại phát sinh bình luận trong ngày, thời gian thống kê sẽ tính theo thời gian tạo hội thoại bình luận. 1 user có thể có nhiều hội thoại bình luận.
- Đơn hàng: Là số lượng đơn hàng được tạo ra trong thời gian thống kê.

Đối với khách hàng từ Website - ZaloOA - google - Lazada sẽ tính thống kê số lượng tin nhắn và số lượng khách hàng.

Lưu ý:
- Hội thoại sẽ tự động bị xóa khỏi livechat sau 3 tháng nếu trong hội thoại đó không có phát sinh tin nào. Khi phát sinh tin mới sau 3 tháng tự động hệ thống sẽ tạo ra hội thoại mới và thống kê bắt đầu tính mới cho hội thoại này. 
- Thống kê tin nhắn và bình luận sẽ tính cho ngày tạo hội thoại.

(Biểu đồ khách hàng, hội thoại)

Hệ thống sẽ thống kê 7 ngày gần nhất, nếu bạn muốn xem thống kê ở khoảng thời gian nào mình lọc theo thời gian để xem thống kê 

Ví dụ: Xem thống kê từ 1/7-31/7/2022. Chọn thời gian - Bấm Apply - Tìm


Tại đây chúng ta có thể xem chi tiết thống kê từng page trong shop, từng sale.


2. Thống kê conntact

Tương tự thống kê shop, bạn có thể lọc thời gian để xem thống kê 

Tại đây bạn có thể xem thống kê chi tiết: Thống kê sale, thống kê theo bài post, thống kê theo quảng cáo. 

3. Thống kê đơn hàng 

Báo cáo về đơn hàng của hệ thống gồm: Hợp lệ, đã thành công, đã thanh toán, hủy, hoàn, xóa. 

Thống kê đơn hàng của page 

Thống kê đơn hàng AFF

Thống kê sale

Thống kê đơn hàng facebook ads và kênh thanh toán 

Hệ thống sẽ tự động quét thống kê 1 tiếng 1 lần khi có phát sinh hội thoại. 

Chúc bạn thành công!

×