Hướng dẫn tạo Chatbot bằng Fchat.vn

Chatbot là một phần mềm máy tính giúp Doanh Nghiệp và Người bán hàng online có thể nói chuyện trực tiếp với khách hàng, hoàn toàn tự động.

Fchat - Chatbot Messenger là phần mềm được kết nối với Facebook Messenger, giúp hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng có thể thực hiện tự động.

Bộ video này sẽ hướng dẫn bạn từng bước để tạo ra 1 Chatbot Facebook Messenger với các kịch bản bán hàng, chăm sóc khách hàng, tạo thẻ thành viên VIP, tạo và quản lý đơn hàng.

Phần 1 – Tổng quan về chatbot

1. Chatbot là gì?

2. Kịch bản mẫu về bán hàng tự động với Chatbot Messenger

Phần 2 - Kết nối Page với chatbot

3. Đăng nhập và kết nối fanpage với chatbot

4. Cài đặt SHOP, phân quyền user quản lý SHOP

5. Cài đặt Page

6. Thiết lập tin nhắn chào mừng - Welcome Message

7. Thiết lập tin nhắn trả lời mặc định khi bot không hiểu

Phần 3 - Livechat và quản lý bán hàng trên fanpage

8. Live chat và thiết lập trạng thái hội thoại

9. Thiết lập tag quản lý khách hàng

10. Quản lý danh sách khách hàng

11. Chiến dịch: gửi tin nhắn tới tất cả khách hàng

Phần 4 - Xây dựng Block tin nhắn

12. Tạo và quản lý block tin nhắn

15. Gallery - tin nhắn danh sách sản phẩm

16. Typing - đang chờ trả lời

17. Quick reply - tin nhắn trả lời nhanh

18. User Input - Lấy thông tin khách hàng

19. Web Form - Thu thập thông tin khách hàng

20. User Attribute - Thiết lập giá trị cho các biến

21. Tạo thẻ VIP gắn tên và avatar của khách

22. Lưu thông tin đơn hàng vào Google Sheet

23. Gửi email khi có đơn hàng mới

Phần 5 - CSKH tự động với chatbot

24. Cài đặt menu tin nhắn

25. Keyword - Tự động trả lời comment và inbox

26. Sequence - Chuỗi tin nhắn CSKH tự động

Phần 6 - Grow Tool: xây dựng danh sách khách hàng

27. Tạo landing Page tặng quà

28. Tạo link ref và QR code

29. Send Block

30. Tạo popup khi khách truy cập vào website

31. Thu hút khách hàng bằng Facebook Ads

32. Chuyển khách hàng từ chatbot khác về fchat

33. JSON API: Kết nối Chatbot với Hệ thống bên ngoài

34. Broadcast API - Gửi tin nhắn tới Facebook Messenger

Phần 7 - Hướng dẫn tạo chatbot viral 

35. Hướng dẫn tạo Chatbot Viral

36. Go To Block - Lựa chọn khách hàng phù hợp

Phần 8 - Tổng kết

37. Kiếm tiền với Chatbot