Các cách tạo đơn hàng

Có 3 cách tạo đơn hàng trong Fchat bao gồm:

Cách 1: Tạo đơn hàng tự động bằng đối tượng Đơn hàng trong Block tin nhắn

>> Hướng dẫn tạo đơn hàng tư động qua block tin nhắn

Cách 2: Tạo đơn hàng tự động bằng đối tượng Buy trong nút bấm: 

Trong Block tin nhắn, bạn tạo đối tượng Văn bản >> tạo nút bấm >> chọn đối tượng Buy 

Tại đây bạn thêm các thông tin: 

(1) Tên nút bấm

(2) Chọn Combo sản phẩm có sẵn. Bạn có thể xem hướng dẫn tạo combo sản phẩm tại đây

(3) Chọn số lượng: Form tạo đơn hàng hiển thị thêm đối tượng chọn số lượng combo trong đơn hàng

(4) Email: Form tạo đơn hàng hiển thị cột lấy thông tin Email của khách hàng

(5) Cài đặt chuyển đổi: theo dõi chuyển đổi của Form tạo đơn

Sau đó, bạn bấm nút Hoàn tất.

Khi khách hàng đi qua kịch bản, khách bấm nút sẽ dẫn tới Form tạo đơn hàng và thông tin đơn hàng sẽ được hiển thị trong mục Đơn hàng trên thanh công cụ. 

Cách 3: Tạo đơn hàng tự động bằng đối tượng Cart trong nút bấm:

>> Hướng dẫn tạo đơn hàng tự động bằng đối tượng Cart 

Cách 4: Tạo đơn hàng thủ công từ Live chat

>> Hướng dẫn tạo đơn hàng qua livechat

Chúc bạn kinh doanh thành công với Fchat!