Thiết lập tag quản lý khách hàng

Tại cửa sổ Livechat, danh sách tag khách hàng được hiển thị, bạn có thể gắn tag cụ thể cho từng khách hàng, bằng cách lựa chọn các tag có sẵn trong danh sách.

Những tag được đánh dấu sẽ hiển thị màu đỏ.

Để thêm tag mới, bạn nhất nút biểu tượngthiet-lap-tag-quan-ly-khach-hang , như dưới hình:

thiet-lap-tag-quan-ly-khach-hang

Cửa sổ cấu hình page hiển thị, để thêm nhưng tag mới cho khách hàng, bạn cần nhập tag vào ô trống cho sẵn và chọn Thêm nhãn

thiet-lap-tag-quan-ly-khach-hang

Mục đích của việc gắn tag khách hàng để phục vụ cho việc thực hiện gửi các chiến dịch tin nhắn tự động đến các tập khách hàng mong muốn. Chức năng này sẽ được hướng dẫn trong những phẩn tiếp theo của ebook.