Hướng dẫn tự động hoàn thành các comment trong bài viết Viral (không bán hàng)

Để cài đặt tự động hoàn thành comment trong 1 bài viết cụ thể, bạn làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Lấy Post ID của bài viết Viral

Cách lấy Post ID bạn xem hướng dẫn chi tiết tại: https://fchat.vn/help/post-id

Bước 2: Trong mục Keword, bạn chọn + Từ khóa bình luận

Bước 3: Cài đặt các thông tin liên quan

Màn hình hiển thị như hình ảnh bên dưới. Tại đây, bạn nhập Post ID tại mục (1), tick chọn Tự động đặt hoàn thành tại mục (2) và ấn Lưu tại mục (3) để hoàn tất quá trình cài đặt

Chúc bạn thành công!