Market - Đăng bán kịch bản lên chợ kịch bản

Market (Chợ kịch bản) trong fchat là nơi tất cả mọi người dùng fchat có thể chia sẻ hoặc đăng bán những kịch bản được cài đặt trong fanpage của mình bao gồm các block trả lời tự động, từ khóa bình luận, từ khóa tin nhắn, sequence,...

Để chia sẻ / đăng bán kịch bản lên chợ kịch bản, bạn làm theo các bước sau đây:

Trong màn hình Dashboard, bạn chọn mục Market >> Template >> + Thêm mới

Màn hình hiển thị pop up như hình ảnh bên dưới. Tại đây, bạn bật xanh tại mục Đưa bot lên chợ để bán, tải lên hình ảnh đại diện, chọn page cần đăng kịch bản, nhập tên kịch bản, giá bán, mô tả và giới thiệu về kịch bản sau đó lưu lại để cho phép kịch bản hiển thị trên chợ kịch bản.

Lưu ý:

  • Hình ảnh: kích thước 500*400px để có giao diện hiển thị đẹp nhất
  • Tên kịch bản: < 25 ký tự để có giao diện hiển thị đẹp nhất
  • Giới thiệu về kịch bản: < 25 ký tự để có giao diện hiển thị đẹp nhất

Sau khi lưu thành công, kịch bản của bạn sẽ được hiển thị tại mục Market.

Với Market, bạn có thể dễ dàng kiếm tiền bằng cách làm kịch bản và bán kịch bản cho những khách hàng có nhu cầu. Phí giao dịch cho sàn là 30%.

Chúc bạn thành công!

×