Export danh sách khách hàng theo UID để gửi tin qua Fchat.AI

Export danh sách khách hàng theo UID trên Facebook giúp bạn tạo các nhóm khách hàng theo tag hoặc theo các biến như phone (SĐT), email, gender (giới tính),.... để gửi các nội dung khác nhau đến từng đối tượng khác nhau qua Fchat.AI.

Để sử dụng tính năng này, bạn cần thực hiện theo 2 bước dưới đây:

Bước 1: Cài đặt tiện ích Fchat UID Extension trên trình duyệt

1. Tải tiện ích

Bạn tải tiện ích Fchat UID Extension tại https://fchat.vn/public/file/extension/fchat-uid-extension.zip?v=1.3.4  

2. Giải nén file

Giải nén file vừa tải về vào 1 thư mục bằng cách click chuột phải vào file tiện ích rar mới tải về > chọn Extract to [tên file]

3. Cài đặt tiện ích trên trình duyệt

Mở trình duyệt Chrome hoặc Coccoc: Click Cài đặt trình duyệt >> Công cụ khác >> Tiện ích mở rộng

Màn hình hiển thị như hình ảnh bên dưới. Tại đây, bạn bật Chế độ dành cho nhà phát triển >> Tiện ích đã giải nén > chọn thư mục vừa giải nén được > Select folder

Tiện ích sau khi cài đặt thành công sẽ hiển thị như hình ảnh bên dưới.

Bước 2: Tải về tệp khách hàng theo UID

1. Cập nhật UID

Tại mục Khách hàng, bạn click chọn Cập nhật UID. Màn hình hiển thị Pop Up như hình ảnh bên dưới, bạn click XIN QUYỀN > Continue as [tên FB của bạn] (Tiếp tục với tên [tên FB của bạn])

Sau khi xác nhận, bạn quay trở lại tab tại mục Khách hàng của Fchat, click Cập nhật token để có thông báo Lưu token thành công.

Tiếp theo, bạn click vào Cập nhật UID khách hàng và chờ hệ thống xử lý quét UID (thời gian chờ phụ thuộc vào số lượng UID cần quét).

Lưu ý:

1. Hệ thống sẽ quét UID những khách hàng đã là subs (đã từng nhắn tin cho fanpage), những khách hàng comment sẽ không quét được UID

2. Hệ thống quét UID của những khách hàng đang có trong hệ thống. Khi có các khách hàng mới vào hệ thống, bạn cần cập nhật lại UID (hệ thống cập nhật thêm những người mới, không cập nhật lại những UID đã có)

3. Hệ thống không tải về UID của những khách hàng đã ngừng nhận tin trong chiến dịch/sequence trước đó

2. Tạo danh sách khách hàng cần tải về UID (Bỏ qua bước này nếu tải UID của toàn bộ khách hàng)

Bạn tạo danh sách khách hàng muốn tải UID về bằng cách vào mục Khách hàng > + danh sách > chọn điều kiện lọc > Lọc và lưu cấu hình.

Ví dụ: Tạo tệp các khách hàng nữ để gửi chiến dịch khuyến mãi ngày 8/3 >> Điều kiện lọc: {gender} = Chị

3. Export danh sách đã chọn

Sau khi tạo danh sách những khách hàng cần export UID, bạn click vào Export > tick chọn tại mục Danh sách khách hàng cho Fchat.AI > Export.

File tải về là tệp Notepad. Bạn copy nội dung trong file và paste lên mục Danh sách khách hàng của Fchat.AI để gửi tin nhắn hàng loạt.

Chúc bạn thành công!

×