Verify Indentity - Xác minh danh tính khách hàng trên Chatbot Messenger

Để tạo kịch bản xác minh danh tính cho khách hàng, bạn cần sử dụng đối tượng Verify Indentity.

Trong Block tin nhắn, bạn chọn More >Verify Indentity

Đối tượng hiển thị trong block như sau :

Các tùy chọn phía trên Verify Indentity bao gồm:

- Xem Form: Xem trước form hiển thị trên web

- Copy Link: Lấy link Veriffy Indentity. Mỗi form sẽ có 1 địa chỉ (link) duy nhất. Bạn copy link - đặt vào Button trong block tin nhắn - chọn chế độ hiển thị In-app browser: 100% cửa sổ để kích hoạt đối tượng này trong kịch bản.

Bạn có thể gửi link ref block hoặc gửi block từ livechat tới khách hàng.

Kịch bản mẫu với đối tượng Verify Indentity :

Khi khách hàng chạy kịch bản, sau khi nhấn vào nút bấm của văn bản sẽ hiện đối tượng Verify Indentity như hình:

Khách hàng cần chọn tệp tải lên trong các ô (1), (2), (3).

Lưu ý : Tệp tải lên nên là các ảnh chụp chính diện và rõ nét.

Khi khách xác minh thành công sẽ nhận được các kịch bản bên dưới Verify Indentity.

Trường hợp khách xác minh chưa thành công, hệ thống sẽ có hiển thị cảnh báo như hình. 

Chúc bạn thành công! 

×