Thiết lập tin nhắn trả lời mặc định khi bot không hiểu

Chức năng này giúp trả lời khách hàng ngay lập tức khi khách hàng tương tác kể cả khi bạn hay nhân viên của bạn không online. Với chức năng này, khách hàng không mất công chờ đợi, từ đó giúp tăng độ hài lòng của khách hàng cũng như tăng hiệu quả của công việc kinh doanh lên một cách đáng kể.

Để thực hiện chức năng này, tại cửa sổ của màn hình Dashboard, bạn lựa chọn chức năng Chatbot, sau đó lựa chọn mục Tin nhắn:

Cửa sổ Tin nhắn hiện thị như sau:

thiet-lap-tin-nhan-tra-loi-mac-dinh-khi-bot-khong-hieu

Tại đây bạn lựa chọn Block Default Answer để thiết lập tin nhắn:

thiet-lap-tin-nhan-tra-loi-mac-dinh-khi-bot-khong-hieu

Để cài đặt block Default Answer, điền nội dung tin nhắn tự động trả lời khách hàng vào ô nhập tin nhắn. Nếu bạn không nhập nội dung mới thì hệ thống tự động lưu lại tin nhắn đã được thiết lập mặc định.

Tại phần thiết lập block Default Answer, ngoài việc nhập nội dung tin nhắn, bạn có thể thêm các nút Button, bằng cách lựa chọn Thêm nút:

thiet-lap-tin-nhan-tra-loi-mac-dinh-khi-bot-khong-hieu

Tại đây, bạn nhập tên button, và có thể lựa chọn một trong các mục như: Blocks (các tin nhắn đã cài đặt sẵn), Url (đường link dẫn đến website), Phone (số điện thoại). Sau đó nhấn Hoàn tất để lưu lại các thiết lập.

Ngoài ra, bạn còn có thể lựa chọn thêm các đối tượng (tin nhắn) khác trong block Default Answer.