Tạo tin nhắn hiển thị hình ảnh và văn bản

Để tạo tin nhắn hiển thị hình ảnh và văn bản, bạn cần thực hiện lần lượt theo các bước dưới đây:

Tại mục tin nhắn, bạn lựa chọn tin nhắn cần chỉnh sửa:

tao-tin-nhan-hien-thi-hinh-anh-va-van-ban

Sau đó để thêm hình ảnh bạn lựa chọn thêm đối tượng hình ảnh tao-tin-nhan-hien-thi-hinh-anh-va-van-ban sau đó lựa chọn hình ảnh phù hợp mà bạn muốn thêm vào từ máy tính.

Để di chuyển vị trí của ảnh, bạn click chuột vào hình ảnh và di chuyển đến vị trí mong muốn.

Để thêm 1 đoạn văn bản mới vào tin nhắn, bạn chọn thêm đối tượng tao-tin-nhan-hien-thi-hinh-anh-va-van-ban sau đó nhập nội dung tin nhắn vào ô nhập tin nhắn.

tao-tin-nhan-hien-thi-hinh-anh-va-van-ban

Để thêm nhiều hình ảnh và văn bản trong tin nhắn, bạn thực hiện thêm đối tượng tương tự như các bước đã hướng dẫn phía trên.

Như vậy chỉ với một số thao tác cơ bản, bạn đã có thể tạo được tin nhắn hiển thị hình ảnh và văn bản trên Fchat.