[Đại lý] Cách tạo mã License Key để bán

License Key Fchat là mã kích hoạt gồm 16 ký tự. Key này được cấp do công ty chủ quản của Fchat hoặc các đại lý đã đăng ký ký quỹ tại Fchat được phép cấp key vàn bán key cho người dùng.

Mỗi License Key tương ứng với 1 gói dịch vụ tại Fchat. Thay vì đặt đặt hàng mua gói dịch vụ, bạn có thể nhập License Key mình có để kích hoạt và sử dụng dịch vụ của Fchat.

Để tạo mã License Key bạn làm theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Tại cửa sổ Dashboard, bạn click vào biểu tượng Avatar >> chọn Giới thiệu bạn bè >> click lại vào biểu tượng Avatar >> Đại lý. 

Bước 2: Ấn vào nút Tạo key, sau đó bạn điền đầy đủ thông tin gói dịch vụ, thời gian sử dụng gói, số lượng key, ghi chú rồi bấm nút Tạo key để hoàn tất. 

Sau khi tạo key xong, màn hình sẽ hiển thị danh sách tất cả key mà bạn đã tạo. Bạn bấm vào nút hiển thị số lượng mã key như hình bên dưới để xem chi tiết.

Khi đó màn hình sẽ hiển thị chi tiết mã key mà bạn vừa tạo bao gồm:

- Key: mã key gồm 16 chữ số

- Gói: gói dịch vụ của fchat sau khi kích hoạt dịch vụ qua mã key

- Tháng: số tháng sử dụng gói dịch vụ 

- Agency: tên đại lý tạo mã key

- Shop: tên shop sử dụng gói dịch vụ

- User: tên khách hàng kích hoạt gói dịch vụ

- Ngày kích hoạt: ngày khách hàng bắt đầu kích hoạt dịch vụ

- Trạng thái: chưa dùng/ Đã dùng gói dịch vụ

Sau khi tạo mã key, bạn có thể dùng mã key đó để kích hoạt gói dịch vụ cho khách hàng của mình, hoặc có thể cung cấp mã key cho khách hàng để họ có thể tự kích hoạt gói dịch vụ Fchat. Khách hàng tự thanh toán hoá đơn với đại lý.

Đại lý có thể dùng tiền ký quỹ để thanh toán đơn hàng của mình, đơn của khách hàng, tạo licence key để đi bán.

Chúc bạn kinh doanh thành công với Fchat!

×