Sequence - Chuỗi tin nhắn CSKH tự động

Quan sát theo hình ảnh để biết cách tạo sequences:

Lựa chọn chức năng Sequence trong mục Trả lời tự động (Chatbot). Click Thêm mới để thêm sequence.

sequence-chuoi-tin-nhan-cskh-tu-dong

Lựa chọn Tạo sequence mới chọn tag (những khách hàng được gắn tag sẽ nhận được tin nhắn từ chiến dịch).Và lưu ý mỗi tag chỉ được tạo một sequence. Sau đó nhấn Lưu lại

sequence-chuoi-tin-nhan-cskh-tu-dong

sequence-chuoi-tin-nhan-cskh-tu-dong

Tiếp theo, màn hình sẽ hiển thị như trên, tag được lựa chọn chính là tên của chiến dịch.

Bạn lựa chọn biểu tượng sequence-chuoi-tin-nhan-cskh-tu-dong để thêm các tin nhắn và lịch gửi đi.

sequence-chuoi-tin-nhan-cskh-tu-dong

Có thể linh hoạt trong việc lựa chọn thời gian gửi tin nhắn (sau khi khách hàng đăng kí theo dõi trong sequence) như sau 1 phút, 1 giờ, 1 ngày, 2 ngày,….

sequence-chuoi-tin-nhan-cskh-tu-dong

Và cài đặt nội dung tương ứng cho từng lịch gửi cụ thể.

Thực hiện các bước lần lượt như trên để được một sequence, ví dụ chuỗi tin nhắn trong ba ngày chăm sóc Fchat, gửi tới các khách hàng gắn tag Fchat như sau:

sequence-chuoi-tin-nhan-cskh-tu-dong

Ví dụ: Chúng ta sẽ tạo chuỗi tin nhắn cho khách hàng được gắn nhãn fchat.

+ Ngày thứ nhất kể từ khi khách được gắn nhãn fchat, họ sẽ nhận được tin nhắn 1

+ Ngày thứ hai kể từ khi khách được gắn nhãn fchat, họ sẽ nhận được tin nhắn 2

Bạn có thể nhập nhiều tin nhắn cho 1 chuỗi và đặt lịch gửi cho từng tin nhắn.

Sau khi thiết lập xong chuỗi tin nhắn, bạn sử dụng công cụ Grow Tool và Keyword để tăng lượng khách hàng. Khi có khách hàng mới thì hệ thống sẽ tự động nhắn tin và chuyển đổi khách hàng thành người mua hàng.

Chúc bạn thành công với Fchat!