Chiến dịch: Gửi tin nhắn tới tất cả khách hàng

 

Bạn có thể gửi chiến dịch đến tất các các khách hàng trong mục khách hàng của mình hoặc gửi cho từng danh sách khách hàng.

Để tạo chiến dịch, thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tạo danh sách những khách hàng muốn gửi chiến dịch

Bạn thực hiện tạo danh sách những khách hàng muốn gửi chiến dịch trong mục Khách hàng >> Thêm danh sách mới

Tại đây, bạn có thể đặt tên cho danh sách khách hàng và chọn những khách hàng để gửi chiến dịch theo các biến như name, full_name, gender, user _id, phone, email, phone,.....

Ví dụ: Tạo danh sách những khách hàng Nam để gửi chiến dịch, bạn chọn biến gender = Anh >> Lọc và lưu cấu hình

Lưu ý: Bỏ qua bước 1 nếu bạn muốn gửi tin nhắn chiến dịch đến tất cả các khách hàng của mình.

Bước 2. Tại Dashboard, chọn mục Chiến dịch >> + Chiến dịch mới


Bước 3: Cài đặt cho chiến dịch

Cửa sổ cập nhật chiến dịch mới hiển thị như sau

Tại đây, bạn điền đầy đủ các thông tin:

+ Tên chiến dịch

+ Gửi tới danh sách – Tại đây, bạn có thể lựa chọn các danh sách phù hợp với chiến dịch bằng cách click vào từng danh sách (có thể chọn gửi tới nhiều danh sách), các danh sách được lựa chọn sẽ hiển thị màu đỏ. Nếu không chọn danh sách thì gửi tới tất cả mọi người có trong mục khách hàng của bạn.

+ Cập nhật chi tiết nội dung chiến dịch

Tại đây, bạn có thể thêm các đối tượng như văn bản, hình ảnh, video,... Tuy nhiên, để tối ưu nhất, bạn nên đặt 1 Văn bản chứa nút trỏ về Block.

+ Chọn lịch gửi - Bạn có thể gửi ngay hoặc đặt lịch gửi.

Lưu ý: Chiến dịch không được phép gửi trong khoảng thời gian từ 23h - 6h

Bước 4: Gửi chiến dịch

Bạn nhấn Lưu lại hoặc Lưu nháp để cập nhật chiến dịch

Để xóa bất kì một chiến dịch nào, quay trở lại màn hình của chức năng chiến dịch, và lựa chọn nút dấu x bên góc phải chiến dịch.

Nếu người dùng biết linh hoạt ứng dụng chức năng gửi chiến dịch trên Fchat thì đây sẽ là một chức năng vô cùng hữu ích trong quá trình bán hàng của shop cũng như trong quá trình chăm sóc khách hàng sau này.

Chúc bạn sẽ kinh doanh ngày một thuận lợi hơn cùng với sự hỗ trợ đắc lực từ Fchat.