Cách sử dụng chức năng “Quay số” của Fchat

Bước 1: Tạo Block chứa Web Form hoặc User Input

Đầu tiên, bạn cần tạo 1 Block trong đó có Web Form hoặc User Input để thu thập thông tin người dùng.

Tham khảo thêm:

Ở dưới Web Form/ User Input, bạn sử dụng biến {lucky_code} để hệ thống trả về mã số dự thưởng cho các khách hàng đã đăng ký và điền thông tin vào Form.

Lưu ý:{lucky_code} chỉ được tạo ra khi block của bạn chứa ít nhất 1 trong 2 đối tượng webform/ user input.

Bước 2: Tạo Link Ref

Click vào mục Đăng ký, chọn Link trong Web Form/ User Input

Màn hình sẽ hiển thị Link Ref để bạn tạo và cập nhập.

Sau khi cập nhật Link Ref, Fchat cung cấp 3 loại: Link Ref, QR codeMessenger Code. Bạn có thể copy Link Ref hoặc chụp ảnh QR Code & Messenger Code gửi cho khách hàng.

Bước 3: Thực hiện quay số

Sau khi khách hàng đã điền thông tin và có mã dự thưởng, bạn click vào Quay số.

Màn hình sẽ hiện ra danh sách những người tham gia và chọn ngẫu nhiên 1 số may mắn trong những mã dự thưởng của khách hàng. Khách hàng có mã dự thưởng trùng với số xuất hiện trên màn hình sẽ là người chiến thắng.

Chúc bạn thành công!