Chức năng tự động tạo danh sách 10.00 khách hàng gửi chiến dịch Broadcast hợp lệ
Gửi Broadcast là 1 tính năng tuyệt vời giúp bạn gửi tin nhắn đến tất cả các khách hàng đã từng inbox page. Tuy nhiên, theo quy định của Facebook, mỗi lần gửi Broadcast chỉ được gửi tối đa cho 10K user. Do vậy, nếu page của bạn có trên 10K khách hàng, bạn cần chia nhỏ tệp khách hàng của mình và gửi Broadcast (mỗi tệp < 10K users).

Để tự động tạo các danh sách 10.000 khách hàng bằng Fchat, bạn thực hiện theo các bước hướng dẫn chi tiết dưới đây:

Tại mục Khách hàng >> chọn Auto

Hệ thống sẽ tự động tạo thành nhiều danh sách, mỗi danh sách bao gồm 10.000 khách hàng sử dụng để gửi Broadcast phù hợp với chính sách gửi của Facebook (mỗi lần gửi <= 10.000 users).

Bạn có thể xem và quản lý các danh sách khách hàng gửi Broadcast của mình tại mục Khách hàng >> Auto sau khi chia tệp khách hàng.

Chúc bạn thành công!