Kết nối và tạo vận đơn qua các đơn vị vận chuyển

1. Kết nối với đơn vị vận chuyển

Tính năng Vận chuyển cho phép người dùng kết nối với các đơn vị vận chuyển để tạo vận đơn và cập nhật trạng thái đơn hàng tự động qua Fchat.

Hiện tại Fchat kết nối được với các đơn vị vận chuyển: Giao hàng nhanh (GHN), Giao hàng tiết kiệm (GHTK) và VNC POST. 

Để kết nối với đơn vị vận chuyển, bạn cần tạo tài khoản trên các đơn vị vận chuyển tương ứng sau đó cấu hình cài đặt trong Fchat. 

Trên màn hình Dashboard, bạn bấm chọn Cài đặt shop 

Bạn tick chọn mục Vận chuyển, màn hình sẽ hiển thị như hình bên dưới: 

Tại đây bạn bấm chọn nút Cài đặt >> dán mã token bên đơn vị vận chuyển vào mục Token. Nếu bạn chưa có mã token, bạn bấm vào nút Lấy mã để chuyển sang đơn vị vận chuyển và lấy mã token để kết nối.

Ví dụ: Với đơn vị vận chuyển GHTK, để lấy mã transport key, bạn vào mục Sửa thông tin cửa hàng >>> copy mã API TOKEN KEY

Ngoài ra, bạn cũng có thể cài đặt phí ship với các lựa chọn:

- Luôn miễn phí vận chuyển cho khách hàng: phí vận chuyển sẽ mặc định là 0đ khi tạo vận đơn.

- Cộng phí ship vào đơn hàng: khi tạo vận đơn phí ship sẽ được tự động lấy phí ship bên đơn vị vận chuyển.

- Miễn phí ship > n (đ): đơn hàng sẽ được miễn phí ship khi thỏa mãn điều kiện cụ thể. Ví dụ, miễn phí ship với các đơn hàng trên 200.000 (đ)

 

2. Tạo vận đơn

Để tạo vận đơn qua đơn vị vận chuyển, bạn click vào mục Đơn hàng trên thanh công cụ Dashboard

Tại đơn hàng mà bạn muốn tạo vận đơn, bạn bấm vào nút Sửa đơn hàng

Khi đó màn hình sẽ hiển thị như hình ảnh bên dưới: 

Bạn có thể chỉnh sửa một số thông tin và trạng thái của đơn hàng tại đây.  

Sau khi các thông tin đã được cập nhật đầy đủ và chính xác, bạn bấm vào nút Tạo vận đơn

Một popup hiển thị, bạn chọn kho hàng và đơn vị vận chuyển, thêm ghi chú cho shipper (không bắt buộc). Sau đó bạn bấm nút Tạo vận đơn để hoàn tất.

Đối với đơn vị vận chuyển GHTK và VNC POST, sau khi kết nối với đơn vị vận chuyển, hệ thống sẽ tự cập nhật kho hàng bên phía vận chuyển khi tạo vận đơn. Riêng đơn vị vận chuyển GHN, bạn cần tạo kho hàng bên Fchat để kết nối với bên vận chuyển.

>> Cách tạo kho hàng liên kết với GHN

Khi tạo vận đơn thành công, màn hình sẽ hiển thị một số thông tin của đơn hàng bao gồm: 

(1) Tổng đơn: giá trị đơn hàng thực tế 

(2) Phụ thu = phí ship ứng với bên đơn vị vận chuyển (6)

(3) Giảm giá: số tiền giảm giá cho đơn hàng

(4) Thu KH: giá trị đơn hàng sau khi đã giảm giá (Thu KH = Tổng đơn - Giảm giá)

(5) Kho hàng và đơn vị vận chuyển đã chọn cho đơn hàng

(7) Mã vận đơn của đơn hàng ứng với bên đơn vị vận chuyển 

Bạn cũng có thể hủy vận đơn ở Fchat, in đơn và gửi biên lai cho khách hàng sau khi tạo vận đơn. 

Để xem các vận đơn mà bạn đã tạo qua đơn vị vận chuyển, bạn cần truy cập vào tài khoản trên các đơn vị vận chuyển tương ứng. Ví dụ, ở GHTK bạn vào mục Quản lý đơn hàng để xem các đơn hàng đã tạo.

Lưu ý:

- Với GHTK và VNC POST: bạn chỉ được tạo vận đơn 1 lần/1 đơn hàng. Sau khi đã hủy vận đơn, bạn không tạo lại vận đơn của đơn hàng đó.

- Với GHN: bạn có thể tạo vận đơn nhiều lần/1 đơn hàng. Sau khi đã hủy vận đơn, bạn vẫn có thể tạo lại vận đơn khác cho đơn hàng đó.

Chúc bạn kinh doanh thành công với Fchat!