KHAI GIẢNG LỚP HỌC 1 NGÀY CHATBOT VIRAL & XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁN HÀNG TỰ ĐỘNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM XEM NGAY

Hướng dẫn sử dụng chức năng Livechat trên Fchat

Tham khảo bài viết dưới đây để nắm rõ hơn các sử dụng chức năng Livechat trên fchat. 

Tại màn hình giao diện của Dashboard, bạn lựa chọn Livechat (tại thanh công cụ dọc bên trái màn hình).

Cửa sổ màn hình Livechat hiển thị như sau:

livechat

Tại đây, fchat cập nhật và tổng hợp tất cả các tin nhắn inbox và comment từ tất cả các page đang được phân quyền/ kết nối với shop, cho phép chủ shop và các user quản lý page một cách dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi nhất.

fchat

Theo hình minh họa:

  • (1): tin nhắn đến từ comment
  • (2): tin nhắn đến từ inbox
  • (3): tên page

Các chức năng Livechat hỗ trợ:

Chức năng filter (lọc)

Chức năng filter (lọc) cho phép tìm kiếm tin nhắn/ bình luận dựa theo các tiêu chí lọc khác nhau.

loc-fchat

Tại thanh công cụ ngang của cửa sổ Livechat,  hiển thị các nút filter lần lượt như sau:

icon-fchat Tất cả

 tin-nhan-fchatTin nhắn

 binh-luan-fchatBình luận

 chua-doc-fchatChưa đọc

 Danh sách ưa thích

 Lọc theo tag

Lọc theo từng page

Đồng thời, ngay phía dưới là công cụ Search in messenger cho phép tìm kiếm theo tên người nhắn tin/ comment tới page.

tim-kiem-fchat

Để tìm kiếm, nhập tên khách hàng và nhấn chọn   bên tay phải ô tìm kiếm.

Quản lý thông tin khách hàng

Để quản lý thông tin khách hàng, lựa chọn cửa sổ tin nhắn với khách hàng cụ thể.

Sau đó nhấn nút Sửa (bên phải màn hình)

quan-ly-thong-tin-kh

Cửa sổ thông tin khách hàng hiển thị:

quan-ly-tt-kh

Tại đây, nhập/ chỉnh sửa các thông tin liên quan khách hàng: tên liên hệ, email, điện thoại, địa chỉ, thêm ghi chú

Kết thúc quá trình sửa/ thêm thông tin khách hàng bằng cách nhấn nút Lưu và chọn nút Save để lưu ghi chú mới.

Gắn nhãn khách hàng

Trong quá trình cấu hình page, bạn đã thiết lập sẵn các tag khách hàng theo những mục đích nhóm cũng như phân loại khách hàng nhất định.

Tại cửa sổ Livechat, danh sách tag khách hàng được hiển thị, bạn có thể gắn tag cụ thể cho từng khách hàng, bằng cách lựa chọn các tag có sẵn trong danh sách.

Những tag được đánh dấu sẽ hiển thị màu đỏ.

gan-nhan-kh

Để thêm tag mới, bạn nhất nút biểu tượng, như dưới hình:

gan-nhan-kh

Cửa sổ cấu hình page hiển thị, bạn thực hiện tương tự như trong hướng dẫn cấu hình page.

Mục đích của việc gắn tag khách hàng để phục vụ cho việc thực hiện gửi các chiến dịch tin nhắn tự động đến các tập khách hàng mong muốn. Chức năng này sẽ được hướng dẫn trong những phẩn tiếp theo của ebook.

 

Gắn nhãn chat/ bình luận

Chức năng gắn nhãn chat/ bình luận cho mỗi cuộc hội thoại, cho phép người dùng  dễ dàng quản lý cũng như tìm kiếm các cuộc hội thoại, từ đó hỗ trợ hiệu quả quá trình chăm sóc khách hàng, quản lý các bước trong kinh doanh bán hàng,….

Để gắn nhãn chat/ bình luận, truy cập mục Cài đặt shop. Lựa chọn màu sắc và nhập tên tag, sau đó nhấn nút Thêm nhãn

gan-nhan-chat

Các nhãn được thêm sẽ hiện thị trong cửa sổ nhập nội dung chat với khách hàng tại cửa sổ Livechat của fchat.

gan-nhan-chat

Bạn có thể gắn tag cho từng cuộc trò chuyện, tag được gắn cho khách hàng sẽ hiện thị màu đã được mặc định trong quá trình set up, đồng thời hiển thị trong list hội thoại khách hàng.

Tag chat/ bình luận cho phép người dùng  tìm kiếm các cuộc hội thoại của khách hàng bằng công cụ filter  Lọc theo tag.

Ví dụ, như hình minh họa, bạn có thể dùng công cụ filter theo tag để lọc các cuộc hội thoại đã được gắn tag chat đã trả lời, bằng cách chọn chức năng filter tag à danh sách tag chat/ bình luận hiển thị à lựa chọn tag muốn lọc (đã trả lời) à danh sách hội thoại được gắn tag tương ứng xuất hiện.

 Chúc bạn thành công cùng Fchat!