Bạn đang tìm kiếm một phần mềm quản lý fanpage,
bán hàng trên Facebook tự động hiệu quả

Tập trung tất cả comment, inbox, từ nhiều fanpage về một nơi để quản lý

Tập trung tất cả comment, inbox, từ nhiều fanpage về một nơi để quản lý

Tự động trả lời comment, inbox theo kịch bản, ẩn bình luận để tránh cướp khách

Tự động trả lời comment, inbox theo kịch bản, ẩn bình luận để tránh cướp khách

Vừa chat và xử lý đơn hàng cho nhiều khách hàng cùng một lúc

Vừa chat và xử lý đơn hàng cho nhiều khách hàng cùng một lúc

Tự động chốt đơn trên livestream Facebook theo từ khóa đã thiết lập sẵn

Tự động chốt đơn trên livestream Facebook theo từ khóa đã thiết lập sẵn

Xem phí ship và đẩy sang đơn vị vận chuyển khi đang chat với khách

Xem phí ship và đẩy sang đơn vị vận chuyển khi đang chat với khách

Phân hội thoại tự động cho các sale, quản lý tập trung đơn hàng từ nhiều fanpages

Phân hội thoại tự động cho các sale, quản lý tập trung đơn hàng từ nhiều fanpages

Quản lý comment, inbox của nhiều
fanpages và zalopages trên 1 cửa sổ

Quản lý comment, inbox của nhiều fanpages và zalopages trên 1 cửa sổ

Phần mềm quản lý fanpage, bán hàng trên Facebook và Zalo 6 trong 1

Xử lý hàng nghìn comment, inbox nhanh chóng, tự động tạo đơn hàng

Hỗ trợ hoàn tất đơn hàng từ A – Z

Đẩy đơn trực tiếp cho đơn vị vận chuyển
Đẩy đơn trực tiếp cho đơn vị vận chuyển

Fchat hỗ trợ kết nối 5 đơn vị giao hàng VNPost, Viettel, GrabEx

Tự động tính phí giao hàng
Tự động tính phí ship dựa trên khoảng cách, trọng lượng. So sánh giá nếu có nhiều đơn vị ship.

Fchat hỗ trợ kết nối 5 đơn vị giao hàng VNPost, Viettel, GrabEx, GHN, GHTK

Tự động cập nhật trạng thái đơn hàng
Tự động cập nhật trạng thái đơn hàng

Đóng gói > Xuất kho > Đang giao > Đã giao > Hoàn thành

30,000+ chủ shop, doanh nghiệp đã tin tưởng và sử dụng

Còn bạn thì sao? Hãy đăng đăng nhập ngay để dùng miễn phí

SỬ DỤNG MIỄN PHÍ NGAY !

HOTLINE: 0898 986 008