ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ FCHAT

Cùng chia sẻ giá trị tới cộng đồng Đăng ký ngay

Quyền lợi dành cho đại lý

Hưởng chiết khấu từ 30% - 50% trọn đời

Được đào tạo Marketing và Sale hàng tháng

Được hỗ trợ tổ chức hội thảo, đào tạo cho khách hàng

Dễ dàng quản lý khách hàng, đơn hàng, thu nhập

Chính sách dành cho đại lý

Cấp đại lý Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5
Số keys hoặc đơn hàng / tháng >= 1 >= 5 >= 10 >= 15 >= 20
% chiết khấu 30% 35% 40% 45% 50%

ĐĂNG KÝ LÀM ĐẠI LÝ FCHAT

Hotline: 090 489 6599