ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ FCHAT

Cùng chia sẻ giá trị tới cộng đồng Đăng ký ngay

Quyền lợi dành cho đại lý

Hưởng chiết khấu từ 30% - 50% trọn đời

Được đào tạo Marketing và Sale hàng tháng

Được hỗ trợ tổ chức hội thảo, đào tạo cho khách hàng

Dễ dàng quản lý khách hàng, đơn hàng, thu nhập

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LÝ

TÍNH TỔNG DOANH SỐ CÁC SẢN PHẨM: FCHAT, SALEKIT, EDUBIT,..

Cấp đại lý Cấp 1
(AFFILIATE)
Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5
DOANH SỐ/THÁNG < 10TR >= 10TR >= 20TR >= 40TR >= 60TR
HOA HỒNG KHÁCH MỚI 30% 35% 40% 45% 50%
HOA HỒNG KHÁCH GIA HẠN 15% 20% 25% 30% 35%

Đơn hàng Đại lý mua cho chính mình cũng được tính vào tổng doanh thu để tính chiết khấu.

Đại lý không ký quỹ được hưởng hoa hồng theo Doanh số thực tế phát sinh trong tháng

Đại lý có thể ký quỹ để được hưởng mức hoa hồng cao. Số tiền ký quỹ được tính sau khi trừ chiết khấu.

Ví dụ: Ký qũy 30tr sẽ có ví 60tr (Cấp 5). Nếu khách hàng của đại lý tự thanh toán đơn hàng thì đại lý sẽ được hưởng hoa hồng ở Cấp 5.

ĐĂNG KÝ LÀM ĐẠI LÝ FCHAT

Hotline: 0904840440