Fchat có thể gửi tin nhắn hàng loạt đến tất cả khách hàng cũ được không?

HOÀN TOÀN CÓ!

Gửi tin nhắn hàng loạt đến khách cũ là 1 trong những chức năng nổi bật nhất của Fchat. Fchat gửi tin theo 1 trong 3 tag được cho phép của Facebook là cập nhật sự kiện, cập nhật giao dịchcập nhật tài khoản.

Để gửi tin nhắn hàng loạt đến khách hàng cũ, trước hết, bạn cần tải khách hàng về hệ thống Fchat.

Bạn vào mục Khách hàng >> Tải khách hàng

Sau khi tải khách hàng về, bạn có thể gửi tin nhắn hàng loạt đến họ: Chiến dịch >> + Chiến dịch mới

Bạn xem chi tiết hướng dẫn gửi chiến dịch tại: https://fchat.vn/help/chien-dich