Bước 1 - Tải lên hình ảnh của bạn

Bước 2 - Chọn tất cả các ô vuông có chứa văn bản

Bước 3 - Kết quả của bạn

0 ô vuông được chọn có chứa văn bản 0% chứa văn bản trong hình ảnh