Làm sao để có token hoạt động?

Để có token hoạt động bạn cần làm theo các bước sau đây : 

- Bước 1: Đăng xuất khỏi Fchat : bạn bấm vào biểu tượng avatar của bạn trên màn hình Dashboard hoặc truy cập https://fchat.vn/logout

làm sao để token hoạt động

 

- Bước 2: Trên trang chủ Fchat.vn >> click SỬ DỤNG MIỄN PHÍ

 

- Bước 3: Trên cửa số Đăng nhập Facebook, bạn chọn nút "Edit previous settings" hoặc "Chỉnh sửa các cài đặt trước đây"  

làm sao để có token hoạt động

- Bước 4: Tick chọn Chọn cấp quyền cho riêng các Trang tin tức hiện tại>> Tích chọn page>> Tiếp tục>> Lưu

Làm sao để có token hoạt động

làm sao để có token hoạt động

-Bước 5: Vào mục Setting>> Token >> Bật ON token Owner/Admin

Làm sao để có token hoạt động

Khi đó, tài khoản của bạn đã có token hoạt động, mọi tính năng ở Fchat được hoạt động ổn định và linh hoạt. 

Lưu ý: Chỉ tài khoản được phân quyền làm quản trị viên của Fanpage đồng thời là Owner/Admin mới làm mới được token.