Tôi có phải kí hợp đồng với Fchat không?

Không. Bạn không cần kí hợp đồng khi đăng ký sử dụng Fchat miễn phí. Trường hợp bạn dùng bản có phí và muốn lấy hóa đơn VAT thì hai bên sẽ tiến hành ký hợp đồng khung và các phụ lục mỗi khi gia hạn hoặc nâng cấp.