Chọn tag gì khi gửi tin nhắn sau 24h?


Luật 24+1

Khi khách hàng tương tác với Messenger của Page (nhắn tin, thích tin nhắn, truy cập link ref m.me), thì Page có 24 giờ để bán hàng.

Sau 24 giờ kể từ lần tương tác cuối cùng, bạn không được tin nhắn quảng cáo, bán hàng cho khách hàng này.

Nhưng, Facebook cho phép Page gửi tin nhắn Chăm sóc khách hàng. Với các tin nhắn này, bạn cần gắn thẻ tin nhắn.

Thẻ Tin Nhắn (Tag Message) là gì?

Khi gửi gửi tin nhắn 1:1 đến khách hàng đã tương tác với page quá 24 giờ, bạn cần gắn thẻ tin nhắn để phân loại nội dung gửi:

 

1. Thẻ cập nhật sự kiện (CONFIRMED_EVENT_UPDATE): 

Tin nhắn cập nhật cho khách hàng về sự kiện mà họ đã đăng ký, có thể được gửi tới khách hàng bất kỳ lúc nào.

Ví dụ:

 • Nhắc nhở về một sự kiện hoặc cuộc hẹn
 • Xác nhận đặt phòng hoặc tham dự
 • Cập nhật lịch trình di chuyển

 

2. Cập nhật giao dịch (POST_PURCHASE_UPDATE):

Tin nhắn cập nhật cho khách hàng về giao dịch mua hàng gần đây, có thể được gửi tới khách hàng bất kỳ lúc nào.

Ví dụ:

 • Hóa đơn hoặc biên lai
 • Tình trạng đơn hàng, vận chuyển
 • Thay đổi liên quan đến đơn hàng mà người dùng đã đặt

 

3. Cập nhật tài khoản (ACCOUNT_UPDATE):

Tin nhắn cập nhật cho khách hàng về thay đổi liên quan đến cá nhân, có thể được gửi tới khách hàng bất kỳ lúc nào.

Ví dụ:

 • Thay đổi trạng thái công việc
 • Thay đổi tài khoản thanh toán
 • Cảnh báo gian lận
 • Chúc mừng sinh nhật

 

Không được dùng thẻ tin nhắn với các nội dung:

 • Bán hàng, khuyến mãi, coupon, voucher, sale off
 • Upsale, Cross-sale, khảo sát thăm dò ý kiến

 

Khi các tin nhắn được gửi đi sau 24h có gắn thẻ thì sẽ được đội kiểm duyệt Facebook xem xét, họ sẽ không thấy lịch sử của cuộc trò chuyện. Họ chỉ xem được một tin nhắn duy nhất. Nên nếu nếu một tin nhắn không tuân thủ trường hợp sử dụng được nêu trong Chính sách, tin nhắn đó sẽ bị gắn cờ là vi phạm.

 

Ví dụ:

Bạn gửi nội dung tin nhắn dưới đây và gắn thẻ POST_PURCHASE_UPDATE

Tin nhắn 1: “Cảm ơn bạn đã đặt đơn hàng 1234. Hiện chúng tôi đang xử lý đơn hàng của bạn”

Tin nhắn 2: “Kiểm tra một lần nữa xem bạn có chắc chắn muốn màu đỏ không?”

Khi 2 tin nhắn này được gửi đi, đội Kiểm duyệt Facebook sẽ gắn cờ fanpage của bạn vi phạm chính sách vì tin nhắn thứ 2 không đề cập đến bất cứ giao dịch nào.

Cách ĐÚNG là:

Tin nhắn 1: “Cảm ơn bạn đã đặt đơn hàng 1234. Chúng tôi đang xử lý đơn hàng của bạn ngay bây giờ”

Tin nhắn 2: “Đối với đơn đặt hàng 1234 của bạn, kiểm tra lại lần nữa xem bạn có chắc chắn muốn màu đỏ không?”

 

Tất cả các tin nhắn trong THẺ thông báo, PHẢI có nội dung có liên quan 100% đến thẻ thông báo cụ thể đó:

 • Nếu đó là CONFIRMED_EVENT_UPDATE - mọi tin nhắn phải có tên EVENT đó
 • Nếu đó là ACCOUNT_UPDATE - mọi tin nhắn phải có một số chi tiết về ACCOUNT được đề cập
 • Nếu đó là POST_PURCHASE_UPDATE - mọi tin nhắn phải có một số chi tiết về PURCHASE được đề cập

 

Nếu muốn gửi tin nhắn quảng cáo, bán hàng cho khách hàng đã inbox quá 24h, bạn cần tạo tin nhắn quảng cáo sponsored messages.