Tag là gì, làm sao để gắn tag khách hàng?

Tag (thẻ, nhãn) giống như danh mục, dùng để sắp xếp khách hàng. Một khách hàng có thể được gắn với nhiều tag và 1 tag có thể gắn với nhiều khách hàng.

Ví dụ: Bạn có thể tạo tag để đánh dấu những người quan tâm sản phẩm A, đã mua sản phẩm A,..

 

Trong fchat, tag được dùng cho 2 mục đích chính:

  1. Kích hoạt chuỗi tin nhắn chăm sóc tự động (sequence)
  2. Tạo danh sách khách hàng & Gửi tin nhắn hàng loạt


Để tạo / sửa tag khách hàng, bạn vào:  Cài đặt page >> Tag khách hàng
Hoặc truy cập theo link: https://fchat.vn/setting?type=tags

 

Có 3 cách để gắn tag khách hàng:

Cách 1: Gắn tag bằng tay từng khách hàng 

  • Danh sách Khách hàng >> Chỉnh sửa >> click vào tag
  • Hoặc trong cửa sổ Livechat: click vào tag ở cột bên phải hội thoại

Cách 2: Gắn tag tự động từng khách hàng 

  • Bạn dùng đối tượng "Gắn tag" khi tạo kịch bản tin nhắn tự động

Cách 3: Gắn tag hàng loạt khách hàng

  • Tại trang danh sách khách hàng: bạn lọc danh sách khách hàng muốn gắn tag hàng loạt, sau đó bấm nút "Gắn Tag"

Sử dụng tag hợp lý sẽ giúp bạn chăm sóc khách hàng tốt hơn, từ đó gia tăng doanh số.